Petr Odstrčil

Petr Odstrčil

Vystudoval jsem obor vzdělávání dospělých na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Od roku 1994 mám soukromou psychoterapeutickou praxi, kde pracuji převážně s dospělými klienty. V individuální, párové a skupinové terapii se zabývám širokým spektrem témat. Ve svých přístupech využívám především metody Biosyntézy, PBSP a Gestalt psychoterapie. V letech 1995 až 1999 jsem současně pracoval jako pracovník telefonické krizové intervence. Dále se věnuji vedení seberozvojových skupin a relaxačních kurzů. V oblasti řízení a managementu pak facilitaci řešících skupin a koordinaci pracovních týmů. Od roku 1998 také spolupracuji s neziskovými organizacemi v sociální sféře. Pracuji zde jako supervizor a lektor akreditovaných vzdělávacích programů „Agresivita a prevence problémového chování u lidí s mentálním postižením“, „Problematika sexuality u lidí s mentálním postižením“ a „Psychosociální výcvik“.

Některé absolvované odborné výcviky:

  • Krizová intervence
  • Prevence závislostí se zaměřením na drogy
  • Gestalt terapie
  • Facilitace
  • Mediace
  • Biosyntéza
  • PBSP

Jsem členem Českého institutu Biosyntézy, Mezinárodního institutu Biosyntézy v Heidenu a o.s. PBSP CZ.

Místo působení - Praha