Ondřej Matějka

Ondřej Matějka


V rámci své soukromé praxe nabízím provázení a podporu při hledání orientace, porozumění a vlastních zdrojů v náročných situacích v osobním, partnerském i profesionálním životě. Jako individuální terapeut pracuji převážně s dospělými a dospívajícími klienty. Vycházím z principů biosyntézy, využívám též prvků systému PBSP a psychoanalyticky orientované psychoterapie.

Vzdělání
1997 - 2012Studia historie a sociologie
Odborné terapeutické výcviky a kurzy
2010 - 2016Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza
2011 - dosudSebezkušenost v psychoanalyticky orientované psychoterapii
2009 - 2012Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká + L. Kobrle)
2007 - 2008Trauma I a II (Remedium)
2007Krizová intervence (Remedium)
2007 - 2012Semináře a sebezkušenostní programy zaměřené na práci s holotropním dýcháním a tématikou psychospirituální krize
Praxe
2013 - dosudSoukromá psychoterapeutická praxe
2010 - dosudPřekládání a tlumočení odborných psychoterapeutických textů, seminářů, výcviků
2006 - dosudPedagog a vědecký pracovník na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
2009 - 2012Vědecký pracovník na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Jazyky:

  • Angličtina, francouzština – obojí aktivně

Kontakt: