Odborná knihovna

Knihovna Českého institutu biosyntézy v Praze slouží vzdělávacím potřebám registrovaným členům tohoto institutu. Shromažďuje a absenčně půjčuje knihy, časopisy a sborníky odborných článků, archivuje a prezenčně půjčuje elektronické dokumenty a další informační prameny. Knihovna se nachází v kanceláři ČIBu: Kafkova 10, Praha 6, 5.patro.

V naší knihovně najdete:

Knihovna se řídí tímto výpůjčním řádem. Pokud Vás něco z naší knihovny zaujalo, kontaktujte nás na adrese info@biosynteza.cz.

V rámci ČIBu si aktuálně můžete zakoupit tyto knižní tituly:

David Boadella a kol. - Biosyntéza - zdroje a energie v terapii

Biosyntéza - zdroje a energie v terapii Naším záměrem bylo zpřístupnit další důležité biosyntetické texty, ukázat celou šíři toho co je biosyntéza i její základní principy a koncepty. Zaměřili jsme pozornost na to, jak rozumět tělové energii, jak může pracovat body terapeut a jakou roli v našem živote , resp. v terapii, hraje spiritualita. Každý text tak představuje „dveře“ do biosyntetického světa a věříme, že každý z vás v něm může objevit inspiraci pro sebe i svoji práci.


David Boadella - Životní proudy

David Boadella - Životní proudy Životní proudy nabízejí úvod do biosyntézy, metody somatické (tzn. na tělo orientované) psychoterapie. David Boadella v této knize rozvíjí „duševní embryologii“ založenou na principech odvozených z bádání o prenatálním vývoji a z bio-psychiatrických studií Wilhelma Reicha. Boadella popisuje způsoby, jak prohloubit terapeutickou práci se stresem a s emočními problémy, které vztahuje k základním formativním událostem naší duše i těla v průběhu života v děloze a během klíčového porodního dramatu. Tyto způsoby zahrnují důležitost správného dýchání, techniky očního kontaktu, hlasu a jazyka, metody obnovení adekvátního svalového tonu a uzemnění postoje. Závěrečná kapitola se věnuje otázkám života a smrti z perspektivy somatické psychologie.


David Boadella - Wilhelm Reich: průkopník nového myšlení

David Boadella - Wilhelm Reich: průkopník nového myšlení První důkladné zpracování život a díla Wilhelma Reicha,je jedním z největších objevitelů a myslitelů 20. století. Spolu s C. G. Jungem a Sigmundem Freudem je nejvýznamnějším průkopníkem analýzy, v níž kráčel vlastní cestou. Proto se stal kromě psychoanalytika a lékaře - zakladatelem tělesné psychoterapie a objevitelem v oboru léčby rakoviny, imunologie a dalších oborech, z nichž některé sám založil. Bez jeho odkazu jsou nemyslitelné mnohé dnešní terapeutické metody. Objevil léčivou i smrtící sílu všudypřítomné energie, kterou nazval orgon. Zahnal hurikán, přivolával a zaháněl déšť, přiměl arizonskou poušť, aby se zazelenala. Ve Spojených státech spálili jeho knihy a pohnali ho před soud. Ve vězení po půlroce zemřel.


David Boadella, Jacqueline A. Carletonová, Esther Frankelová, Eunice Rodriguesová - Biosyntéza Výbor z textů

David Boadella, Jacqueline A. Carletonová, Esther Frankelová, Eunice Rodriguesová - Biosyntéza Výbor z textů Biosyntéza je komplexní somaticky orientovaná psychoterapeutická metoda založená na spojení poznatků západní psychologie o psychosomatických blocích a východního učení o energetických drahách. Jejím zakladatelem je britský terapeut David Boadella, který je zároveň autorem většiny textů v knize.


David Boadella, Milton Correa, Ester Frankel - Biosyntéza - výběr z textů

David Boadella, Milton Correa, Ester Frankel - Biosyntéza - výběr z textů Kniha představuje psychoterapeutickou metodu s někomu možná tajemně znějícím názvem biosyntéza. Biosyntéza je moderním přístupem v somatické psychoterapii založeným na integraci poznatků západní psychologie o psychosomatických blocích a východního učení o energetických drahách. Výraz „biosyntéza“ znamená „integraci života“, především pak integraci tří základních životních procesů: pohybového, prožitkového a mentálního. V psychoterapeutické praxi proto biosyntéza vedle rozhovoru využívá také práci s pohybem, dotekem, dechem či imaginací.

Nejde o systematicky uspořádanou knihu jediného autora, ale spíše pestrou mozaiku složenou ze souboru základních a významných článků, z nichž některé nejsou právě jednouché a lehce čtivé. Přejeme vám, abyste se nenechali odradit a dokázali postupně objevit jejich smysl a hloubku, která je podstatnou charakteristikou, kouzlem i ctností biosyntézy samotné.