Mezinárodní spolupráce

Praha


Barcelona se v květnu stala hlavním městem biosyntézy

Terapeuti a terapeutky biosyntézy z celého světa se společně setkali na již osmém mezinárodním biosyntetickém kongresu. Ten se uskutečnil v Barceloně ve dnech 10. až 13. května 2018. Setkání, které organizoval Španělsko-portugalský institut biosyntézy v čele s ředitelkou Marií del Mar, měl letos podtitul Embodiment of Hope.

Kongresu se zúčastnilo přibližně 270 terapeutů a terapeutek z celého světa. Své zástupce zde měl kromě Irska každý z biosyntetických institutů, které v současnosti po světě působí : Česká republika, Švýcarsko, Řecko, Kypr, Rusko, Portugalsko, Španělsko, Brazílie, Chile, Izrael a Německo. Celý kongres zahájila svou úvodní řečí Silvia Boadella, která společně se svým manželem Davidem Boadellou patří k zakladatelům současného pojetí biosyntézy jako psychoterapeutické metody.

„Naděje je udržována empatickou podporou v kontaktu s lidmi, kteří oceňují naši přítomnost ve světě. To je hlavní zdroj léčby emočních ran: v tomto smyslu může být naděje silnější než hrůza, a důvěra může být silnější než trauma,“ vysvětlila Silvia Boadella zaměření letošního ročníku konference.

Český institut biosyntézy zde reprezentovalo 20 terapeutů a terapeutek v čele s ředitelkou Barborou Janečkovou. Pět z nich se ujalo vedení workshopů. Martin Hofman se zaměřil na to, jak podporovat muže v kontextu biosyntézy. Vedl workshop s názvem Workshop for men in context of Biosynthesis: what can Biosynthesis offer in menself development“. Andrea Hanzlová připravila workshop „The Language of lines“ a zaměřila se v něm na propojení biosyntézy a arteterapie. Iva Ouhrabková představila práci s originálními kartami určenými pro biosyntetickou terapeutickou práci. Alena Večeřová a Jan Audrlický se ve svém workshopu s názvem „The therapist as a body-guard of hope“ věnovali tomu, jak pracovat s psychiatrickými klienty pomocí technik založených na principech biosyntézy tak, aby opět získali důvěru ve svůj život.

Celý program vyvrcholil dvěma panelovými diskuzemi – tématu „Trauma“ se věnovala Barbora Janečková, ředitelka ČIBu, společně s Eunice Rodrigues, Gilem Aradem, Laine Pizzi a Paz Cardín. Druhé sympozium s názvem „Vliv virtuálního světa na tělo a vztahy“, reflektovalo současná témata kyberprostoru. Usedli v něm Maria del Mar, Liane Zink, Ramon Rosal, Ana Gimeno a Gerlinde Bucholz. Společné setkání bylo zakončeno záznamem rozhovoru Davida Boadelly a Marie del Mar, který vznikl u příležitosti tohoto kongresu.

„Atmosféra celého kongresu byla velmi přátelská. Navzájem jsme se společně setkávali na přednáškách a workshopech, kterých proběhlo celkem 36. Jsme velmi rádi, že jsme se setkání mohli zúčastnit, odvážíme si ze Španělska spoustu nových podnětů k další práci“, řekla Barbora Janečková, ředitelka ČIBu.

Za rok, tedy v květnu 2019, se uskuteční setkání biosyntetických terapeutů a terapeutek v Moskvě. Za dva roky se již těšíme na další kongres, který má ve své přípravě Izraelský institut biosyntézy.

Účast zaměstnanců ČIBu na konferenci byla podpořena projektem „Najít směr“ (reg. č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002061), který je realizován za finanční podpory EU, v rámci Operačního programu zaměstnanost, výzvy 03_15_031 Budování kapacit a profesionalizace NNO.


Čtvrté evropské setkání biosyntetických terapeutů a terapeutek. Lisabon, 2016

V červnu 2016 se konalo 4. evropské setkání biosyntetických terapeutů s tématem Inspirace a změna. Místem setkání byl Lisabon - krásné západoevropské město s výjimečnou energií. To spolu s blízkostí Atlantského oceánu dotvářelo jedinečnou atmosféru celé konference, která se nesla na vlnách přátelských setkání, otevřeného sdílení zkušeností a nevšedních zážitků.

V programu konference byla pestrá nabídka workshopů vedených lektory z různých zemí. K žádaným a očekávaným patřil workshop Silvie Boadella, která přečetla úryvek ze svého nového románu, a provedla účastníky tancem Buto s tématem Zrození a umírání. Plně obsazený byl i worshop Gila Arada zaměřený na rituály a možnosti jejich ztělesnění. Mezi další přednášející se zajímavými příspěvky patřily například Gabriele Hoppe nebo Maria del Mar Cegarra. Na konferenci nechybělo ani české zastoupení. Bára Janečková s Ivonnou Luckou vedly workshop s tématem Jak mluvit o biosyntéze. Martin Hofman se věnoval využití biosyntézy v oblasti školní psychologie a vzdělávání. Všechny workshopy vnášely biosyntetický přístup do mnoha různých oblastí psychoterapeutické praxe. K závěrečné integraci nových zkušeností a zážitků nechyběl ani tanec duše.

Neopomenutelnou součástí konference byl bohatý kulturní program, v rámci kterého účastníci poznávali tradiční portugalskou kuchyni, hudbu, víno, památky a přírodní zajímavosti v okolí Lisabonu. Dotvářel se tím příjemný prostor k propojování biosyntetické komunity. Konference byla obohacující jak z hlediska získání nových poznatků a rozšíření obzorů, tak z hlediska zajímavých a inspirujících setkání.


Rodinná a párová terapie v kontextu biosyntézy a dalších terapeutických přístupů, 8. - 11. 10. 2015 v Praze

O akci

Tematické mezinárodní setkání složené z palety workshopů, přednášek, prezentací z biosyntetické komunity a příbuzných přístupů pro podporu profesního rozvoje terapeutů a sdílení dobré praxe a zkušeností.

V dalších letech se hostitelské země budou střídat obdobně jako při Therapist Meeting.

Český institut biosyntézy (ČIB)

ČIB je hostitelskou a pořadatelskou organizací této akce. Uvítáme jakoukoliv pomoc z české biosyntetické komunity - frekventantů i absolventů výcviku či širších přátel ČIB.

Pomoc může být organizační či nabídnutím tzv. Coach Surfingu - tedy bezplatného ubytování zahraničních účastníků u sebe doma.

Organizační tým

Martin Hofman - koordinátor setkání, junior trenér biosyntézy, člen výboru ČIB, martin.hofman@biosynteza.cz
Barbora Janečková - předsedkyně ČIB, barbora.janeckova@biosynteza.cz
Anna Ryvolová - koordinátorka setkání, ředitelka Sociání kliniky, anna.ryvolova@socialniklinika.cz

Program

Harmonogram akce

Čtvrtek 8. 10. 2015
9.30přivítání
10.00 - 17.00workshop: Maria del Mar Cegarra Cervantes (Portugalsko): Romantická láska, sexuální láska a láskyplný bonding při práci s páry
19.00uvítací party (na Praze 6, bude upřesněno)
Pátek 9. 10. 2015
9.30 - 18.00workshop: Vladislav Chvála, Ludmila Trapková (ČR): Sociální děloha – užitečná metafora v rodinné terapii psychosomatických potíž
Sobota 10. 10. 2015
9.30 - 13.00workshop: Lucie Lucká (ČR): Uvedení do psychoanalyticky orientované párové a rodinné psychoterapie
14.30 - 17.30workshop I.: Devi Rada Rageth (Švýcarsko): Pokladnice - na tělo zaměřené ntervence v párové terapii

workshop II.: Depi Mavropoulou (Řecko/Velká Británie): Prevence psychologické úzkosti v rodině: Reichiánská párová bodyterapie
19.00noční procházka Prahou ve spojení s koncertem „Barvy lásky“
Neděle 11. 10. 2015
9.30 - 12.30workshop: Iris Schocken, M.S.W. (Izrael): Tělo v páru jako zdroj pro sexuální terapii
12.30 - 14.00uzavření

Workshopy

Maria del Mar Cegarra Cervantes (Portugalsko):
Maria je původem ze Španělska. Magistra psychologie a psychoterapie, senior trenérka v biosyntéze, ředitelka portugalských a španělských center. Je trenérkou pro Portugalsko, Španělsko, Brazilii, Venezuelu a Izrael. Dvacet let klinické zkušenosti. Pracuje na sblížení mezi neurovědami, psychosomatickou a energetickou medicínou a psychoterapií.

Romantická láska, sexuální láska a láskyplný bonding při práci s páry
V rámci workshopu se zaměříme na tom, jak rozšířit svoji pozornost a soucítění tím, že budeme identifikovat "nástrahy a pasti", které párům často komplikují hledání rovnováhy mezi bytím spolu a bytím zvlášť. Budeme pracovat s různými strukturami užitečnými pro párovou psychoterapii.

Vladislav Chvála, Ludmila Trapková (ČR):
Ludmila Trapková je psycholožka a psychoterapeutka, spolu s Vladislavem Chválou působí ve Středisku komplexní terapie psychosomatických poruch. Vladislav Chvála je původní profesí lékař - gynekolog, porodník. Po roce 1989 založil Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch, kde se s týmem lékařů a psychologů věnuje psychosomatickým poruchám. Angažuje se v oblasti rodinné terapie a psychoterapie ve zdravotnictví.

Sociální děloha – užitečná metafora v rodinné terapii psychosomatických potíží
Workshop uvede představy sociální dělohy jako modelu vývoje rodiny. Tento koncept byl postupně rozvíjen oběma autory během rozsáhlé klinické práce s jednotlivci a rodinami během posledních 20 let. Ukázala se jeho klinická validita, zvláště v rodinné terapii psychosomatických poruch a různých somatických onemocnění. Ve workshopu nejdříve představíme krátký popis našich představ psychosomatických problémů. Podáme také informace o širším kontextu psychosomatické mediciny a rodinné terapii v naší zemi. Hlavní část workshopu se zaměří na detaily konceptu sociální dělohy.S ohledem na proces rodinné terapie budou diskutovány její slibné i kontroverzní aspekty.V závěru představíme několik nápadů týkajících se potřeby spolupráce v péči o zdraví při léčbě psychosomatických poruch.

Lucie Lucká (ČR):
Tréninkový terapeut individuální sekce a sekce párové a rodinné České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP), pracuje v Praze v soukromé praxi.

Uvedení do psychoanalyticky orientované párové a rodinné psychoterapie
Jak psychoanalyticky orientovaný terapeut přemýšlí o páru a jeho vztahu, jaké má prostředky, když páru pomáhá zvládat konflikt a/nebo odcizení, co dělá pro to, aby pár mohl nacházet ve vztahu více vzájemného uspokojení, jak terapeut zachází s emocemi všech zúčastněných jedinců a jak pracuje s vědomými i nevědomými fantaziemi a očekáváními.

Devi Rada Rageth (Švýcarsko):
Psychoterapeutka, profesorka literatury, tance a expresivní terapeutka. Studovala světovou literaturu a estetiku v Bělehradě, Srbsko. Od časného mládí začala studovat a praktikovat různé spirituální discipliny. Žije ve Švýcarsku přes 20 let, nejdříve učila literaturu, estetiku a psychologii, později studovala Psychoterapeutickou vědu v Curychu a Biosyntézu s Davidem a Silvií Boadellovými v Heidenu. Mnoho let zkušeností z klinické práce jak s jednotlivci tak skupinami ve vlastní praxi a jako přednášející v různých psychologických a psychoterapeutických vzdělávacích workshopech v různých školách a vzdělávacích institucích v Evropě a Maroku.

Pokladnice - na tělo zaměřené intervence v párové terapii
Hlavním záměrem workshopu je inspirovat a nabídnout nástroje pro práci s páry, které zahrnují práci s tělem, dechem, imaginací a pohybem. Účastníci budou mít příležitost vyzkoušet si celou řadu kreativních dynamických (a diagnostických) nástrojů pro jasné vnímání a transformaci vztahového pole. Současně mohou prozkoumat léčivý potenciál rituálů pro nárůst kapacity k lásce, empatii a vášně. Rituály Gong, jako část terapeutického Qi Gongu, kombinují prvky Qi Gongu a rituální práce s tělem a mohou být snadno integrovány do běžné práce s klienty.

Iris Schocken, M.S.W. (Izrael):
Izraelská certifikovaná terapeutka pro sňatky a rodiny a supervizorka. Je také terapeutkou biosyntézy a certifikovaná Imago a EMDR terapeutka.

Tělo v páru jako zdroj pro sexuální terapii
Sexuální vztah je mediem, pomocí kterého páry vyjadřují své vzájemné pulsace. Naše schopnost resonovat s naším partnerem při vzájemném doteku umožňuje naším duším vzlétnout a spojit se. Kombinace biosyntézy a terapie sexu dává jedinečnou příležitost k rozšíření škály pochopení pro dvojici i terapeuta a vytváří bohatší a integrovanější terapeutický proces. Workshop se soustředí na pomoc partnerům prozkoumat hranici své existující sexuality a zakusit jak se jejich sexuální dialog mění v odpovědi na lepší chápání jejich těl jako zdroje. Workshop se skládá z teoretických a zkušenostních částí a používá stále příkladů jednotlivých případů.

Depi Mavropoulou (Řecko/Velká Británie):
Narodila se v Aténách a nyní žije v Londýně. Získala akademické tituly z politických věd, herectví a také bodyterapie a poradenství (Hellenic Institute of Vegetotherapy & Character Analysis – Wilhelm Reich Institute). Je certifikovanou bodyterapeutkou (EABP, CABP, PESOPS), divadelní ředitelkou a herečkou. V roce 2001 založila Energy Theatre: kombinaci fyzických divadelních cvičení a body terapeutických technik pro umělce, amatéry a nadšence. V Londýně pracuje s jednotlivci i skupinami a prezentuje svou práci na kongresech a festivalech.

Prevence psychologické úzkosti v rodině: Reichiánská párová bodyterapie
Wilhelm Reich zdůrazňoval svoji práci na prevenci neurózy s nadějí na zdravější lidstvo. Jeho koncept je nyní rozšířen kromě dětí a nemluvňat také na adolescenty, těhotné ženy, rodiče a školu, tzn. všechny skupiny, které ovlivňují rodinu a společnost. V rámci prakticky zaměřeného workshopu si krátce představíme, jak Reichiánská bodyterapie pracuje s prevencí v různých cílových skupinách a jak přistupuje ke vztahu v páru.

Barvy lásky

V koncertu francouzské, anglické, a španělské renesanční polyfonie budou představeny chansony a madrigaly zachycující nejrůznějšísituace spojené s láskou, ráj i peklo milostného citu.

Z autorů: Clément Janequin, Claude le Jeune, Claudin de Sermisy, John Dowland, Philipp Rosseter, Thomas Morley, Orlando di Lasso a další.

Zpívá soubor Quadrifolium (Čtyřlístek): soprán Lenka Hradilková, alt Daniela Vodáčková, tenor Jakub Závada,bas Vladimír Kosík. Soubor se orientuje především na autentickou interpretaci staré hudby.

Informace

Místo konání

Impact Hub Praha, Drtinova 10, Praha 5 (tramvajová zastávka „Švandovo divadlo“ nebo několik minut pěšky od stanice metra „Anděl“)
Kontakt: http://www.hubpraha.cz/kontakt

Registrační poplatek

Základní poplatek:

  • Brzké přihlášení a platba do 30. 6. 2015:   6 400 Kč vč. DPH
  • Standardní přihlášení a platba od 1. 7. 2015:   7 400 Kč vč. DPH

Storno podmínky:

Účastníci mohou zrušit účast pouze písemně. Při zrušení registrace do 30 dnů před začátkem akce bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny. Při zrušení účasti méně než 30 dnů před termínem konání bude účtován storno poplatek ve výši 100 % (včetně neomluvené neúčasti na konferenci a/nebo workshopu).

Účastníkům z ČR, kteří někoho ubytují v rámci nabídky Coach Surfingu, bude následně vráceno 500 Kč jako poděkování a příspěvek drobné refundace nákladů.

Registrační poplatek zahrnuje:

Workshop, welcome party - večeři, noční sobotní vycházku Prahou s koncertem. Strava s výjimkou čtvrteční večeře není v ceně.

Ubytování

Pro řadu zahraničních účastníků bude důležitá nabídka Coach Surfingu, tedy možnost poskytnutí ubytování v našich „rodinách“, domech, bytech. Rádi bychom vás poprosili, je-li to ve vašich možnostech, abyste organizátory oslovili s nabídkou ubytování u vás.

Uvítáme také případné tipy pro ubytování hostů v hotelech v cenově dostupných, avšak kvalitou vyhovujících parametrech. Pokud případně někdo může napomoci dohodnout slevu dohodnutím slevy na ubytování v nějakém hotelu, prosíme o kontaktování organizátorů.


Třetí Evropské setkání biosynteticky orientovaných psychoterapeutů.

Třetí Evropské setkání biosynteticky orientovaných psychoterapeutů pozvalo jeho účastníky do Tel Avivu, hlavního města Izraele, a to ve dnech 6. - 9. března roku 2014. Tato tradice setkávání a vzájemného sdílení zkušeností biosyntetických psychoterapeutů byla zahájena v Praze a poslední setkání se odehrálo v řeckém Epidauru. Do Izraele odjely společně s Martinem Hofmanem také Pavla Doležalová, Michaela Hapalová, Olga Hudcová a Petra Wünschová.

"Jarní pahorek", jak zní jméno Tel Avivu v překladu, nás přivítal slunečným téměř letním počasím. Setkání se odehrávalo převážně v útulném a velmi pohostinném prostředí Kampusu Broshim Tel Avivské Univerzity a částečně v poušti, v beduínském areálu Kfar Hanokdim. Účastníci se sjeli z Německa, Česka, Švýcarska, Portugalska, Španělska, Řecka, Kypru, Ruska a samozřejmě z Izraele.

Celému "pracovnímu" setkání předcházel úvodní čtvrteční večer na břehu Středozemního moře v "Cabina" Restaurantu, situovaném na Gordon Beach, poblíž Crown Plaza Hotelu. Kromě společné večeře a organizovaných i neorganizovaných "small talks" jsme dostali velkou příležitost vzájemně sdílet svou jedinečnost i splynutí všech v jeden celek prostřednictvím společného bubnování, zpěvu a tance ... jak je vidět z přiložené fotografií a videa, moc jsme si to užili...

A právě téma individualita versus společenství, být součástí celku či stranou, uchování vlastní jedinečnosti za současného bytí součástí vyššího celku bylo hlavním tématem setkání, které se více či méně odráželo ve všech workshopech, jichž jsme se mohli zúčastnit.

V pátek dopoledne byla pro zájemce zorganizovaná prohlídka některých částí Tel Avivu → jedinečná čtvrt Bauhaus - Bílé město, muzeum pod širým nebem čítající 4000 funkcionalistických domů ve stylu Bauhaus ze 30. - 40. let minulého století (je součástí světového kulturního dědictví UNESCO), původní nejstarší čtvrt Neve Tzedek, založená v roce 1886 jako předměstí Jaffy (nejstarší přístav v Izraeli), trh Carmel...

A pak po obědě následovaly workshopy pod vedením lektorů ze všech zúčastněných zemí. A bylo z čeho vybírat. Ve dvouhodinových blocích byly nabízeny vždy tři různé workshopy, a někdy nebylo lehké se rozhodnout… V prvním bloku byl workshop Danielly Slomowitz (Izrael) "Individualita jako zdroj pro vytváření komunity" a další dva pod vedením Tatiany Neves (The Biosynthesis & Philosophy’s Dance) a Devi Rada Rageth (Somatická rezonance - tanec zrcadlících neoronů). Po přestávce s občerstvením jsme se mohli rozhodovat mezi další trojící workshopů. Gabrielle Hope spolu s Joke van de Belt - Optiker (Německo) nabídla "Somatické koučování s vnitřními a vnějšími obrazy", současně jsme si mohli vybírat z dalších dvou témat: "Smrt, znovu zrození a plynutí" pod vedením Maria del Mar Cervantes (Portugalsko) a "V srdci dění" pod vedením manželů Gila a Liat Arad (Izrael).

Po přestávce následovala pozdě odpoledne hravě bláznivá kontaktní improvizace. Kontaktní improvizace je nejen fyzická záležitost. Je to i způsob bytí spolu a způsob komunikace. Čas, ve kterém jsme zkoumali potenciál doteku, objevovali svoji schopnost prožívat cokoli skrze dotek, sdělovali cokoli dotekem, pohledem, sdíleli prostor, pohyb, emoce nebo stav mysli skrze dotek a pohled pod vedením Neer Greena. A nechybělo hodně smíchu.

V pátek v podvečer začíná v Izraeli sabat a tak jsme den zakončili tzv. Sabat Dinner ať už v rodinách, kde někteří z nás bydleli nebo ve skupinkách po různých restauracích v celém dvojměstí Jaffa - Tel Aviv, a protože bylo nádherně, v nejednom případě poseděli účastnící pod širou oblohou, na zahrádkách útulných a pohostinných restaurací. Vzhledem k velmi různorodým národnostním kořenům obyvatel Izraele je výběr kuchyně neskutečně rozmanitý a jídlo bylo vždy velmi chutné.

Sobotní den nabídl dopoledne opět možnost vybrat si jeden ze tří workshopů. Rozhodovali jsme se mezi "Od kritického ke kreativnímu myšlení" Tatiany Neves, "Pečování o sebe" (ve smyslu postarání se terapeuta o sebe po terapii s náročným klientem) Viky Bereziny - Orlov (Rusko) a "Teorii sociální dělohy" Martina Hofmana.

A po přestávce proběhl blok dalších tří workshopů. Znovu Gabrielle Hope spolu s Joke van de Belt - Optiker nabídla "Somatické koučování s vnitřními a vnějšími obrazy" a Maria del Mar Cervantes "Smrt, znovu zrození a plynutí" a současně, asi jako vrchol dne, jsme někteří dostali možnost se zúčastnit workshopu pod vedením Silvie Boadella s tématem "Zrození a umírání".

Po obědě jsme se přesunuli během necelých dvou hodin cesty autobusem do beduinského hotelu Kfar Hanokdim. Měli jsme možnost se ubytovat jednak v beduinském stanu, či chatkách nebo v hotelových pokojích. Po večeři následovala přednáška Lily Agnostopoulou z Řecka "Vidím svět v zrnku písku" a pak jsme společně meditovali v poušti, po té někteří zájemci mohli absolvovat kontaktní improvizaci pod vedením Neer Greena pod hvězdnou oblohou uprostřed pouště nebo prožít zbytek večera na závěrečné párty u ohně za zvuků typické izraelské hudby v družném rozhovoru a tanci s ostatními kolegy…

Nedělní ráno nabídlo možnost jógy s Daniellou Slomowitz v poušti a po snídani pokračovali Marina Chandoutis (Řecko)a Vassilis Christodoulou z Kypru v tématu "Vidím svět v zrnku písku", oficiální program jsme zakončili společnou meditací v poušti, po níž následovaly individuální meditace či společné procházky v poušti…

Po bohatém obědě nás čekalo závěrečné společné setkání, v rámci kterého bylo promítnuto video Martina Hofmana a Pavly Doleželové a předána štafeta organizátorům dalšího sekání, které bude pod vedením portugalsko-španělského institutu BS v Portugalsku asi v roce 2016. Následoval odjezd zpět do Tel Avivu, po té se většina účastníků vrátila do svých domovů.

Organizátoři setkání v Izraeli vytvořili společnou platformu pro vzájemné sdílení na facebooku.

Přestože z časových důvodů většina účastníků z České republiky neměla možnost si prohlédnout z Izraele víc, do Jeruzaléma se podíval snad každý z nás.

Setkání biosyntetických terapeutů v řeckém Epidauru

Ve dnech 2. – 4. září 2011 se v řeckém Epidauru odehrálo druhé Evropské setkání biosynteticky orientovaných psychoterapeutů. Určující ideou vzniku této akce, jejíž první ročník se konal v Praze, bylo vytvořit platformu, v jejímž rámci by se biosyntetičtí psychoterapeuti z různých evropských zemí mohli setkávat a sdílet své profesní zkušenosti. Spolu s kolegyněmi ze supervizní části českého výcviku Pavlou Doležalovou a Andreou Hanzlovou jsme se rozhodli vydat se do Řecka a spojit užitečné s příjemným, tedy účast na setkání s následnou rekreací na březích Egejského moře.

Akce se odehrála v prostorách hotelu Apollon ve Starém Epidauru, přímořském městečku ležícím na severovýchodním Peloponésu, v kraji zvaném Argolis. Volba této lokality byla jasným odkazem na antickou terapeutickou tradici, neboť v Epidauru se nacházel nejslavnější starověký asklépieion, tedy léčebné středisko zasvěcené bohu léčení Asklépiovi. Celé setkání se tak neslo v duchu řecké kulturní a terapeutické tradice, a to i s ohledem na to, že tři čtvrtiny zhruba padesátičlenného účastnického pole tvořili členové početné místní biosyntetické komunity. Zahraniční hosté se sjeli z Německa, Švýcarska, Španělska, Ruska, Čech a Izraele.

Po pátečním podvečerním seznámeni a společné večeři byl v sobotu dopoledne zahájen hlavní program akce odjezdem do třináct kilometrů vzdáleného areálu původního asklépieia, který je dnes památkou pod ochranou UNESCO a jeho součástí je jeden z nejlépe dochovaných antických amfiteátrů z kapacitou 13000 diváků. V jeho hledišti jsme vyslechli referáty řeckých kolegů o starořecké léčitelské tradici. Elena Kyriakou popsala obvyklou podobu starověkých asklepieií a charakter léčebných prostředků, jichž se v nich užívalo. Zásadní roli hrály sny, které nemocný měl během noci strávené v chrámu, a jejich následná interpretace kněžími, z níž vyplývala konkrétní léčebná doporučení. Mpapis Tselios následně zasvěceně pohovořil o ústřední katarzní roli divadla, které bylo dalším tehdejším zásadním léčebným prostředkem. Kalliopi Patenta pak představila Pythágorovy a Galénovy názory na propojenost výživy a emočního zdraví a poukázala na jejich pozoruhodnou korespondenci s některými moderními poznatky a trendy v oblasti zdravé výživy. Prohlídka rozsáhlého archeologického areálu byla zakončena zážitkovým workshopem šéfky řeckého institutu Lily Anagnastopoulou nazvaným „Spirituální kořeny psychoterapie“.

Po návratu do hotelu vedla předsedkyně českého institutu biosyntézy Barbora Janečková workshop nazvaný „Možnosti využití biosyntézy v práci s akutními stavy“, založený využití biosyntetického konceptu životních polí. Devi Rada Rageth ze Švýcarska pak uzavřela odpolední blok dílnou s názvem „Dynamické intervence v individuální a párové psychoterapii“.

V neděli dopoledne pak německá mezinárodní trenérka Gerlinde Buchholz navázala workshopem na téma „Životní kořeny a identita“, věnovaným problematice traumatu a práce s ním s využitím prvků metody systemických konstelací. Program setkání byl zakončen společnou diskusí nad možnostmi dalšího rozšiřování a praktické aplikace biosyntézy.

Symbolickou organizátorskou štafetu převzaly kolegyně z Izraele, jejichž institut se ujme pořadatelství příštího setkání. Po společném obědě se většina účastníků vydala na cestu domů, zatímco naše česká minivýprava setrvala ještě několik dní v okolní magické krajně řeckých bájí a nabírala síly před návratem do pražského shonu. V rámci tohoto pobytu jsme v samém srdci zálivu nad vykopávkami menšího amfiteátru navštívili líbeznou kapli zasvěcenou Panně Marii a na vyvýšeném místě v troskách původního kostela strávili krásné chvíle v tichém rozjímání. Zdálo se nám, že vážné ekonomické problémy země do archaického prostředí Argolidy zatím nijak zjevně nedoléhají.

Návštěvy výcvikových setkání v mateřském IIBS v Heidenu

Od vzniku ČIB v roce 2008 navštěvují pravidelně terapeuti poskytující biosyntetickou terapii i frekventanti výcviku semináře, workshopy a výcviková setkání v Heidenu, sídla International Institut of Biosynthesis. Okouzlující místo ve Švýcarsku s výhledem na Bodamské jezero je zároveň domovem Davida a Silvie Boadellových. Poslední návštěva proběhla v prosinci 2011 a níže si můžete prohlédnou několik fotografií z ní.

foto/heiden.jpg foto/heiden.jpg

1. Evropské setkání biosyntetických terapeutů v Praze

V prvním květnovém týdnu matka měst Praha vřele přivítala účastníky Evropského setkání biosyntetických psychoterapeutů. Hostitelem a iniciátorem této akce se stal Český institut biosyntézy a jeho nové pražské sídlo. „Uspořádali jsme setkání na podporu biosyntézy. Budeme-li se setkávat, budeme-li udržovat kvalitní a otevřené kontakty, může tato metoda dále vzkvétat,“ pronesla prezidentka ČIB Barbora Janečková v úvodním proslovu.

Třídenního programu se zúčastnili terapeuti a účastníci výcviku v biosyntéze z Portugalska, Řecka, Německa, Rakouska, Irska a České republiky. Program obsahoval čtyři workshopy. Program zahájila Stephanie Lange z Německa seminářem, který se zabýval vztahem mezi tělem a poruchami příjmu potravy a dále možnostmi léčby na rovině energie. Sdílela osobní zkušenost s tím, jak specifické aspekty těchto poruch doprovázejí osobnost, rodinné zázemí, klíčovou motivaci, symbolické vrstvy atd. Součástí workshopu byla ukázka práce s krční čakrou a čakrou solárního plexu.

Tématem workshopu senior trenérky z Řecka Lily Anagnostopoulou bylo navozování polarit a práce s energií mezi vzniklými dvěma póly. Jedním ze zajímavých aspektů jejího semináře byly různé úhly pohledu na vědecké disciplíny zabývající se fungováním těla. Lily Anagnostopoulou demonstrovala, jak mohou vědecké objevy v neurologii doplňovat biosyntézu a v ní používané přístupy, jak se mohou oba obory užitečně doplňovat.

Workshop nazvaný „ABC biosyntézy“, který vedla německá lektorka Gabriele Hoppe, zdůraznil propojení procesů v biosyntéze s neurobiologickými závěry. Zaměřila se na možnosti a způsoby pohybu mezi vrstvami myšlení, chování a prožívání. Jako vždy při své práci kladla důraz na jemnost, tvořivost a hravost. Na žádost účastníků se podělila o svou zkušenost s využitím arteterapeutických technik a demonstrovala jejich souvislost a propojení s tělem. Dílčím tématem byla detotalizace a její výhody při procesu podpory volného sebevyjádření klientů.

Bernd Laserstein uprostřed místnosti vytvořil pomocí kruhového koberce nový terapeutický prostor. Prezentoval dvě sezení s dobrovolníky z publika. Ve svém terapeutickém přístupu klade důraz na respektování klientova prostoru a hranic, budování bezpečí tak, aby mohlo vzniknout zdravé hřiště pro zkoumání. V jeho přístupu hrají zásadní roli zrcadlení ze strany terapeuta a volné, neinvazivní nabídky podnětů klientovi.

Společným tématem hlavních workshopů byla otevřenost a ochota podělit se o praktické zkušenosti s mladšími kolegy, dále propojování různých oblastí, které donedávna nabízely ucelené teorie, ovšem vzájemně nepropojené. Proces stmelování nám umožňuje nejen hlubší vhled, nýbrž i zcela odlišný úhel pohledu na kvalitativně jiné rovině.

Organizátoři se snažili navodit zdravou rovnováhu mezi pracovními úseky, proto připravili i společenský program, dále nabídli účastníkům seznámení s pražskými pamětihodnostmi, s kulturou, architekturou a jedinečnou atmosférou hlavního města. Takto se samozřejmě snažili nalákat účastníky na příští návštěvu v budoucnu. Tato akce ČIB se stala symbolem a inspirací pro další budování sítí kontaktů a spolupráce na poli biosyntézy. Doufáme, že jsme prvním setkáním založili novou tradici putování mezi evropskými zeměmi. Příští setkání se uskuteční v Řecku. „Biosyntéza už není abstraktním pojmem, naopak získala podobu konkrétních tváří a hlasů kolegů, ruku v ruce s nadšením vzájemně se inspirovat“ (slova jednoho účastníka setkání).