Marta Beníčková

Marta Beníčková

Narodila jsem se v Uherském Hradišti. Středoškolské vzdělání jsem absolvovala v Uherském Brodě a rozšířila si ho na SPgŠ v Boskovicích, odkud mé kroky směřovaly na Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Svou profesní dráhu jsem zahájila v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, nejprve v Uherském Hradišti a poté v Brně.

Již několik let pracuji v Uherskohradišťské nemocnici, a.s., jako klinický psycholog. Moje zkušenost jak v terapii tak i v diagnostice je plně vázána na psychosomaticky nemocné pacienty. Pracuji v klasické somatické nemocnici a právě proto se snažím pomáhat pacientům pochopit a zvládat jejich onemocnění pomocí integrace životních procesů, a to jak tělesných spolu s prožitkovými tak i  s mentálními. Protože biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup, dokáži díky tomu často z vnitřních signálů a pohybových projevů pacienta rozpoznat a specifickými technikami terapeuticky podpořit jeho potřeby vždy s respektem k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.

Absolvovala jsem řadu akreditovaných odborných kurzů a nyní ukončuji komplexní terapeutický výcvik v metodě biosyntéza. Velmi ráda užívám prvky biosyntézy ve své klinické praxi, dále pak při přípravě studentů na UTB ve Zlíně, kteří se připravují na své povolání ve zdravotnictví.

Vzdělání
2012-2017Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie
1990-1997Masarykova univerzita Brno
magisterské studium, obor psychologie
Praxe
2011- dosudUherskohradišťská nemocnice a.s. - Klinický psycholog
1997 -2001, 2001-2009Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště poté Brno - psycholog

Kontakt:

E-mail: benickova.m@seznam.cz
Místo působení: Uherské Hradiště