Linda Járová

Linda Jarová

Věnuji se individuální terapii, poradenství a krizové intervenci.
Nabízím podporu dospělým a dospívajícím, kteří procházejí náročnými nebo krizovými životními situacemi, řeší osobní problémy (strachy a úzkosti, poruchy nálady, pocity životní nespokojenosti, nízké sebevědomí a sebehodnota, psychosomatické obtíže, chronický stres nebo přetížení,..), potýkají se s těžkostmi ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních,..) nebo čelí výzvám nových životních etap. Provázím ženy v přelomových obdobích jako jsou příprava na mateřství, těhotenství, porod, čas s dětmi, návrat do práce a vyvažování rodinného a pracovního času. Na životních křižovatkách podporuji také muže a jejich mužská témata, třeba právě tehdy, když se týkají vztahů se ženami. Pomáhám rodičům a jejich dětem orientovat se ve vzájemných vztazích a najít své dobré místo v rodinném poli vzájemného působení. Nabízím také prostor pro touhu po sebepoznání, sebeuvědomění, hledání smyslu a směřování v životě. Provázím na cestě osobního růstu. Vedu seberozvojové ženské skupiny.

Psychoterapie je pro mne především lidským setkáním v bezpečné atmosféře. Je prostorem, ve kterém je možné za citlivé podpory průvodce - terapeuta prohloubit kontakt se sebou samým, se svým prožíváním i jednáním, se svými potřebami a možnostmi jejich naplnění, se svými slabostmi i silnými stránkami. Je cestou objevování vlastních zdrojů, které následně umožňují dělat změny ve směru řešení potíží, uzdravení a spokojeného bytí.

Vzdělání:

 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB, 2010-2017)
 • Psychoterapeutické minimum (ČIB, 2016-2017)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii (IVGT, 2001-2005)
 • Sociální pedagogika a etopedie, Pedagogická fakulta UHK (1999-2003)
 • Sociálně-psychologický výcvik se zaměřením na dospívající klienty (UHK, 2002-2003)
 • VOŠ pedagogická a sociální v Praze (1996-1999)
 • Výcvikový kurz "Práce s rizikovou mládeží" (Lata, 1997-1998)
 • Z dalších seminářů a workshopů: práce se sny v kontextu biosyntézy, děti v terapii - přístup gestalt terapie, gestalt terapie zaměřená na partnerský vztah, taneční terapie, sebezkušenost v  logoterapii.

Praxe:

 • Soukromá terapeutická praxe (2013-dosud)
 • Terapeutické centrum pro rodinu Triangl (2003-2016): působení v oblasti individuální, párové a rodinné terapie se zaměřením na problematiku rodinných vztahů, výchovných obtíží a zdraví škodlivých návyků, vedení skupin, práce s kolektivem školní třídy.
 • Středisko výchovné péče Návrat, HK (2001-2002)

Jsem mámou tří dětí. Ráda tvořím obrazy suchým pastelem, tancuji, fotím a chodím přírodou mimo cesty.

Kontakt: