Květa Cermanová

Květa Cermanová

Původní profesí jsem zdravotní laborantka, od roku 2002 pracuji převážně jako dula a lektorka přípravy na porod a rodičovství. Jako terapeutka pracuji od roku 2013, po ukončení základního výcviku v Biosyntéze. Věnuji se převážně tématům spojených s porodem, těhotenstvím, neplodností, plánováním rodičovství, náhradní rodinnou péčí. Věnuji se také rodinným, vztahovým problémům, klientům v náročných, krizových obdobích jejich života, případně jakýmkoli jiným tématům, se kterými klienti přicházejí. Ráda pracuji s klientky na jejich osobním rozvoji, baví mě objevovat jejich vlastní zdroje a doprovázet je na jejich cestě. Pracuji i jako výcvikový terapeut a vedu vlastní vzdělávání dul a dalších profesí pracujících s tématem mateřství a rodičovství.

Vzdělání, praxe a kurzy
1983 - 1987SZŠ Alšovo nábř. 6, Praha 1 - obor zdravotní laborantka
1987 - 2002práce laborantky - VFN Bulovka Praha - patologie
PL Bohnice - OKBH
VFN Praha 2 - OKH+TS
ON Tábor - OKBH
2002 - dosudOSVČ - dula, terapeutka, lektorka přípravy na rodičovství
2001 - 2002Škola reflexní terapie
2002 - 2004výcvik pro duly - Česká asociace dul
2002 - 2003rekvalifikace - rekondiční a regenerační služby
2006 - 2007 výcvik pro lektory přípravy na rodičovství - Aperio s.r.o
2008 - kurz pro instruktory přirozeného plánování rodičovství - Cenap Brno
2007 - 2008roční sebezkušenostní výcvik pro duly s využitím Pesso Boyden terapie
2009 - seminář Práce s traumatem v konceptu práce duly
2009 - 2011spoluautorství a spolupráce na projektu FOD
Cesta ke šťastnému mateřství - zaměřený na dospívající dívky z ohrožených rodin, dětských domovů a náhradní rodinné péče
2010 - První pomoc u dětí
2010 - 2013Psychoterapeutický výcvik - Institut Biosyntézy
2011, 2013workshop PBSP, skupina PBSP
2012 - 2017odborný garant a manažer vzdělávání ve sdružení České duly
2014 - 2015supervizní výcvik - Institut Biosyntézy
2017 - vedoucí a lektorka výcviku dul v Táboře

Kontakt: