Krizová intervence v kontextu biosyntézy

» Přihlásit na workshop

Trauma, smrt, truchlení... ale také naděje a kontakt s vlastními zdroji...

Třídenní workshop bude zaměřen na to, jak v terapii pracovat s krizovými tématy u klientů.

Někdy s nimi přicházejí klienti do terapie přímo, někdy se může krize objevit díky vnějším okolnostem klientova života, nebo jako důsledek samotného terapeutického procesu, kdy dojde k odhalení ještě nezpracovaného traumatu. Dozvíte se, jak probíhá krizový stav, co během něj člověk prožívá. Jaké jsou jeho potřeby a jak na ně může psychoterapeut pomocí biosyntetických technik účelně odpovědět.

Zřetel bude kladen na témata, která s krizí úzce souvisejí - situační a vývojové trauma, smrt a truchlení, vážná onemocnění anebo další témata, která sami účastníci přinesou ve formě zkušeností a otázek. Obsahem workshopu může být také sdílení zkušeností z oblasti naléhavých a neodkladných krizových stavů s vyšším stupněm závažnosti a ohrožení.

Lektorky:

Daniela Vodáčková
Daniela Vodáčková

Ilona Peňásová
Ilona Peňásová

Kdy a kde:

  • Eliášova 21, Praha 6, 5. patro
  • 11. – 13. 10. 2018, 9 - 17 hod.

Cena:

  • 4500,- Kč

Kontakt:

» Leták (Neváhejte šířit, děkujeme.)