Jitka Géringová, Ph.D.

Jitka Géringová, Ph.D.

Věnuji se individuální terapii a poradenství. Mými klienty jsou nejčastěji dospělí a dospívající (teenageři), kteří procházejí náročnou životní fází a na své cestě potřebují průvodce. Specializuji se na tvořivé přístupy, kromě biosyntézy také používám arteterapii. Oba směry pro mne představují cestu k vnitřním zdrojům. Pracuji v Praze a Ústí nad Labem.

Vzdělání:

1988 - 1994katedra výtvarné výchovy PF UJEP Ústí nad Labem, obor Historie – Výtvarná výchova
1994 - 1996Postgraduální studium VŠUP Praha. Ateliér prostorové tvorby textilu a alternativních technik, prof. Adéla Matasová
2000 - 2006doktorské studium Teorie Výtvarné výchovy na KVK PF UJEP v Ústí nad Labem

Výcviky a specializační kurzy:

1998 - 2002výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie (Česká arteterapeutická asociace, SUR).
2003Práce s tělem v psychoterapii
2004 - 2008sebezkušenostní výcvik zaměřený na práci se změněnými stavy vědomí a psychospirituální krizi (Stargate)
2012 - 2014Výcvik v metodě Maitri Breathwork, certifikovaný facilitátor
2012 - 2015základní výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza (ČIB)
2015 - doposudpokračující výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza (ČIB)
2016 - 2017psychoterapeutické minimum (pod ČIB)

Dále jsem absolvovala řadu krátkodobějších kurzů, především z oblasti expresivních terapií jako je muzikoterapie, dramaterapie, taneční pohybová terapie nebo arteterapie v kontextu biosyntézy a několik kurzů zaměřených na téma trauma.

Praxe:

1994 – odborná asistentka na katedře výtvarné výchovy PF UJEP Ústí nad Labem
2011 – docent na katedře výtvarné kultury PF UJEP Ústí nad Labem
2007 – spolupráce s Poradnou pro mezilidské vztahy v Ústí nad Labem, arteterapeutka
2011 – vlastní terapeutická praxe (OSVČ)

Vedu workshopy a pracuji jako lektor.

Kontakt:

email: jitkageringova@seznam.cz
tel: 722 562 771
Místo působení: Praha a Ústí nad Labem