Ivana Pýchová

Ivana Pýchová
Věnuji se individuální terapii a poradenství. Terapii vnímám jako bezpečný prostor pro sebepoznávání a zkoumání vztahů ke všemu, k čemu se v životě nějak vztahujeme. Ráda klienty doprovázím při objevování jejich zapomenutých možností a hledání a nacházení vlastních zdrojů. Pracuji s lidmi v obtížných životních situacích při řešení jejich akutních potíží a s klienty, kteří na sobě chtějí pracovat v dlouhodobějším časovém horizontu. Vycházím z principů biosyntézy a z vlastní hluboké důvěry v sebeléčivý potenciál každého z nás. Mým záměrem je bezpečně provázet a podporovat aktivaci těchto sebeúzdravných kapacit a jít spolu s klienty směrem k plnějšímu prožívání jejich životů a k vyjádření svojí autentické podoby.

Vzdělání
1997 - 2004Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta
Terapeutické výcviky a kurzy
2018 - 2019Výcvik v metodě Maitri Breathwork, pod záštitou Center for Sacred Studies
2016 - 2017Psychoterapeutické minimum, Český institut biosyntézy
2013 - 2018Komplexní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, Český institut biosyntézy
2010 - dosudSeberozvojové programy zaměřené na práci s rozšířenými stavy vědomí, pod záštitou Center for Sacred Studies
2010 - 2013Sebezkušenostní skupina PBSP, PhDr. Y. Lucká, PhDr. L. Kobrle
2009 - 2010Trauma, Remedium Praha
2008Výcvik v internetovém poradenství, Modrá linka Brno
2004 - 2005Telefonická krizová intervence, Remedium Praha

Z dalších seminářů a workshopů například case management, psychiatrické minimum, individuální přístup a plánování při práci s klienty v psychosociálních službách, chat a skype pro linku důvěry, aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy, energie a esence v biosyntéze, přenos a biosyntéza a další workshopy v rámci programu následného vzdělávání pro biosyntetické terapeuty a seberozvojové semináře zaměřené na práci s tělem a na využití léčivého potenciálu rozšířených stavů vědomí.

Praxe
2018 - dosudSoukromá psychoterapeutická praxe
2018 - dosudPsychoterapeutické doprovázení pečujících pro Alfa Human Service
2017 - dosudTerapeut dobrovolník v Sociální klinice
2014 - 2019Spolupracovník Sociální kliniky, příprava projektů
2007 - dosudKoncepční činnost v oblasti sociálních služeb a komunitní práce, veřejná správa
2006 - 2010Konzultant linky důvěry a mentor, telefonická krizová intervence, Dětské krizové centrum
2006 - 2007Sociální práce s rodinami v oblasti sociálně právní ochrany dětí, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
2005 - 2006Case management, sociální práce s lidmi s duševním onemocněním, Fokus Praha
průběžněAsistence vzdělávacích akcí v biosyntéze a seberozvojových programů zaměřených na práci s rozšířenými stavy vědomí

Kontakt:

E-mail: ivpy@seznam.cz
Tel: +420 776 023 452
Místo působení: Praha