Ilona Peňásová

Ilona Peňásová

Pracuji v oblasti psychologického poradenství, krizové intervence a psychoterapie 20 let.

Důvěřuji v léčivou sílu psychoterapie a obecně práce na sobě.

Nejčastěji pracuji s lidmi v krizích a obtížných životních situacích, s lidmi se zkušeností traumatu i s posttraumatickými potížemi, s těmi, kteří mají problémy v mezilidských vztazích i ve vztahu sama k sobě, nebo také s lidmi, které zajímají přesahová témata.

Spolu s klienty pracujeme na osobnostním rozvoji, podpoře sebepoznání a sebeúcty.

Mám zkušenost z práce v hospici s podporou a doprovázením lidí s nevyléčitelnou nemocí a lidí na konci života, také s jejich blízkými, pečujícími a pozůstalými. Snažím se jim pomoci zpracovávat a přijímat ztrátu, ale i hledat své nové místo a směr v životě.

Při své práci se opírám především o systém biosyntézy a o metodiku a teorii PBSP.

Jsem také výcvikovým terapeutem pro biosyntézu a jedním z terapeutů sociální kliniky.

Pracuji také jako lektorka, především v Remediu (Krizová intervence, Trauma, Smrt a provázení).

Jsem členkou ČIB a PBSP.CZ a spolupracuji s Diabasis.

Vzdělání
1992FFUK Praha – čeština-psychologie
Dlouhodobé psychoterapeutické výcviky:
SUR
PBSP
Biosyntéza
V současné době se účastním výcviku v supervizi v rámci biosyntézy.
Výběr dalšího vzdělávání:
Krizová intervence, TKI
Tělo a krize
Trauma
Práce s tělem v psychoterapii
Biodynamické masáže v psychoterapii
Sen v jungovské psychoterapii
Podpora ve specifických situacích při práci s umírajícími a jejich rodinami
Multiprofessional week in palliative care (Londýn)
Biosyntetické semináře
Další vzdělávání v PBSP

Kontakt:

E-mail: ilona.penasova@seznam.cz
Tel: +420 728 344 853
Místo působení: Praha