Hana Peterková

Hana Peterková

Vystudovala jsem psychologii a terapeutické praxi se věnuji již přes 10 let. Můj zájem o psychosomatiku a celostní pohled na člověka mne přivedl také k biosyntéze, metodě, která pro mne propojuje nejen práci s tělem v psychoterapii, ale i pohled na člověka z hlediska energetického a přesahového. Absolvovala jsem také psychoterapeutický výcvik, který se věnuje práci s denním sněním, imaginací, symboly, kresbou a vychází z psychodynamických směrů (KIP). Přirozeně mám tendenci vidět v druhých lidech to dobré a držím se motta Iva Možného: “Nejdůležitější je, abychom měli své pacienty/klienty rádi.”

Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci - státní rigorózní zkouška z oboru klinická psychologie
 • Univerzita Palackého v Olomouci - jednooborová psychologie

Terapeutické výcviky, některé absolvované kurzy

 • Výcvik v biosyntéze – 2. část /dosud/
 • Výcvik v biosyntéze – 1. část
 • Katatymně - imaginativní psychoterapie
 • Maitri Breathwork Certification Training
 • Výcvik v hypnoterapii
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • Práce s časovou osou
 • Rodina v procesu změny I., II.
 • Základní kurz krizové intervence
 • Telefonická krizová intervence
 • kurzy v oblasti psychodiagnostiky (Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé, Základní kurz Rorschachovy metody, FDT)

Pracovní zkušenosti

 • Psychosomatická klinika Praha - psycholog, terapeut /dosud/
 • Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU - asistent, výuka mediků
 • Psychiatrická léčebna v Kroměříži - psycholog
 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín - vedoucí projektu kariérového poradenství
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha - psycholog, terapeut
 • Linka SOS - telefonická krizová intervence

Kontakt

Tel. 777 333 011
Email: hana.nitya@gmail.com
Místo působení: Opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
www: hanapeterkova.cz