Eva Hafoudhová

Eva Hafoudhová

V soukromé psychoterapeutické praxi pracuji individuálně s dospělými klienty. Nabízím jim podporu v krátkodobě i dlouhodobě náročných životních situacích. V terapii mapujeme vnitřní i vnější spouštěče, které vyvolávají zátěž, zaměřujeme se ale především na posílení vlastních zdrojů. Snažím se naslouchat potřebám klientů a podpořit je v hledání životních radostí a kreativity.

S mými klienty pracuji nejen verbálně, ale využívám také tělově orientované techniky (práci s dechem, pohybem, relaxací) nebo imaginační techniky, které mohou být prostředkem pro uvědomění si vlastních emocí a potřeb.

Pracuji především s klienty s depresivními nebo úzkostnými potížemi, psychosomatickými obtížemi, se vztahovou zátěží a s ženami v období těhotenství a po porodu.

Mimo psychoterapeutickou praxi působím jako psycholožka v oblasti zdravotnictví. Mám praxi v ambulantních i lůžkových zařízeních; s dětmi, dospívajícími i dospělými klienty s širokou škálou neurotických i psychiatrických problémů.

Vzdělání
2009 – 2013Navazující magisterské studium psychologie, Pedf UK
2010 – 2011 Honors Program in Psychology, The International School, The University of Haifa, Israel
2006 - 2009 Bakalářské studium psychologie-speciální pedagogika, Pedf UK
Další vzdělání
2013 – dosudSpecializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie
2015 – 2018Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze – výcviková část II.
2012 – 2015Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze – výcviková část I.
2015 – 2016Certifikovaný kurz v Rorschachově metodě a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých
2012 – 2013Program celoživotního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví“
2006Rekvalifikační kurz „Asistent učitele ve třídě s integrovaným žákem“
2003 – 2004Výcvikový odborný program „Psychosociální průprava v oblasti preventivních aktivit s užitím peer-prvku“
Průběžně:semináře a workshopy zaměřené na tématiku psychoterapie, psychopatologie, psychosomatiky, práce se skupinou, předsudky apod.
Pracovní zkušenosti:
2019 - dosudPsychosomatické Centrum Praha
Pozice: Psychoterapeutka, psycholožka
2016 – 2018Soukromá psychoterapeutická praxe
2016 – 2018Psychiatrická nemocnice Bohnice, Akutní příjmové oddělení
Pozice: Psycholožka (od 2018 mateřská dovolená)
2013 – 2016Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Psychologická ambulance
Pozice: Psycholožka
2013 – 2016InBáze, z.s.
Pozice: Terapeutka v projektu TEP (Terapie příchozích)
2005 - 2010Rozmarýna o.p.s.
Pozice: Lektorka a vedoucí projektu pro děti z dětských domovů
2005 - 2006Práce s lidmi s handicapem v neziskových organizacích (Klub „Hornomlýnská“, o.s.; Osa, o.s.; Naděje, o.s.)
Odborné stáže
Connection & Links – From Trauma to Resilience (Izrael – Haifa), Krizové centrum RIAPS (Praha), Klinika dětské chirurgie (FN Motol), Neonatologická ambulance (FN Brno), Oddělení pro pacienty s poruchami příjmu potravy (Psychiatrická klinika 1. LF a VFN, Praha), Pedagogicko-psychologické poradny (Praha)

Kontakt:

E-mail: eva.hafoudhova@gmail.com
Místo působení: Psychosomatické Centrum Praha