Projekt „Najít směr“

V Českém institutu biosyntézy a Sociální klinice jsme začali pracovat na rozšíření/zvýšení naší profesionality a rozvoji našich kompetencí tak, abychom hladce zvládli stále rostoucí počet klientů a terapeutů, kteří s námi spolupracují. Aktivity projektu s názvem „Najít směr“ nám v tom pomohou. Projekt reaguje na slabé stránky naší organizace, který byly identifikovány v rámci auditu, kterým jsme prošli v prosinci 2015. Hlavním cílem projektu je v průběhu příštích 24 měsíců navýšit odbornou kapacitu našeho týmu a zprofesionalizovat jej.

Co budeme dělat?

 • Budeme se věnovat našim představám a plánům a dávat je dohromady, abychom věděli, co chceme a kam směřujeme. Včetně způsobů měření dopadů toho, co děláme.
 • Zaměříme se hodně na fundraising a propagaci.
 • Budeme rozvíjet, jak dobře využívat naše vlastní zdroje a kvality a jak plánovat, abychom měli vždycky dost lidí a peněz na to, co chceme dělat.
 • Budeme se učit rozvíjet a pečovat o vztahy s dárci, partnery atd.
 • Budeme se učit strategicky plánovat a měřit dopady činnosti organizace.
 • Přizveme k tomu experty, kteří nám s tím pomohou.

Jak to chceme dělat?

 • Chceme v tom být „sví“ a zachovat si pružnost, prostor, kreativitu a osobitost toho, co děláme.
 • Ke strategickému plánování chceme přistupovat inovativně, včetně samotné podoby výstupů.
 • Budeme zohledňovat specifické formy a vlastní styl práce, využívat koučovací principy.
 • Budeme postupovat v souladu s našimi hodnotami a s etickými kodexy ČIB.
 • A kupu dalšího...

Kontaktní osoba pro projekt:Projekt „Najít směr“ je realizován za finanční podpory EU, v rámci Operačního programu zaměstnanost,
výzvy 03_15_031 Budování kapacit a profesionalizace NNO