Důvěra, klam i rozčarování

» Přihlásit na workshop

Důvěra, klam i rozčarování, to všechno je součástí vztahů. Naše vzorce vztahování se učíme v rané fázi života a stále je opakujeme i v dospělosti. Naše touha po důvěře je naplněna do té míry, že můžeme být důvěrní sami se sebou - s tělem, pocity, myšlenkami.

Klam a sebeklam sloužily biologickým účelům a jsou nepřímo úměrné důvěře. Rozčarování pak nastává pokaždé, když převáží realita. Naše sexuální vztahy jsou polem, ve kterém můžeme tyto procesy snadněji pozorovat. V rámci workshopu budeme zkoumat naše vzorce klamu jak ve směru idealizace, tak devalvace. Zkusíme se dostat za ně až na úroveň autenticity, která nejlépe slouží našemu spojení se sebou i s ostatními.

Tento workshop je určen pouze absolventům a studentům biosyntetického výcviku.

Lektorka:

Lily  Anagnostopoulou
Lily Anagnostopoulou
tlumočení bude zajištěno

Kdy a kde:

  • Eliášova 21, Praha 6
  • sobota 28. října 9–18 hodin a neděle 29. října 9–17 hodin

Cena:

  • 3900,- Kč

Kontakt:

» Leták (Neváhejte šířit, děkujeme.)