Daniela Vodáčková

PhDr. Daniela Vodáčková

30 roků psychoterapeutické praxe - výcviky SUR, PBSP, Biosyntéza - nyní soukromá praxe (mj. práce s traumatem, témata v kontextu paliativy a práce se zármutkem, ale též seberozvojová témata včetně práce s hlasem a uměleckou kreativitou).

12 roků práce v RIAPSu, nyní odborný garant a lektor výcviků v krizové intervenci v Remediu, lektor a metodik programů v kontextu rozvíjející se paliativní péče.

Z oblasti zájmů: Komorní zpěv staré hudby, navrhování a výroba šperků.

Kontakt:

E-mail: daniela.vodackova@gmail.com
Tel.: 777 607 419
Místo působení: Praha