Dana Illanová

Mgr. Dana Illanová

Zaměřuji se především na individuální a skupinovou terapii. Pracuji např. s lidmi, co trpí úzkostně – depresivními potížemi, fobickými poruchami, psychosomatickými potížemi, posttraumatickými stavy apod. Ráda také pracuji s lidmi, které zajímá osobní seberozvoj. Jsem otevřená práci s klienty, kdy jde o  propojení spirituality a psychoterapie.

Vzdělání

 • FF UK, jednooborová psychologie, v roce 1997
 • Atestace z klinické psychologie
 • Specializační zkouška z psychoterapie

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství

 • Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii, dokončen v roce 1999
 • Od roku 2008 ve výcviku Biosyntézy
 • Od roku 2008 ve výcviku PBSP /Pesso – Boyden psychomotorická psychoterapie/
 • Kurz krizové intervence 2005
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy

Profesní kariéra

 • 1997 – 2005 pracovala jako klinický psycholog v PL Bohnice.
 • Externí pracovník – Krizové centrum Bohnice do roku 2000-2007
 • Od roku 2007 spolupracuje se sdružením Diabasis, které se zaměřuje na tematiku psychospirituální krize.
 • Nadále pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut.
 • Soukromá psychoterapeutická praxe od roku 2008

Kontakt

Místo působení - Praha