Další vzdělávání

Pro podporu profesního růstu a prohlubování odborné kompetence nabízí Český institut biosyntézy frekventantům a absolventům výcviků, terapeutům a pracovníkům v pomáhajících profesích workshopy v rámci programu následného vzdělávání.

Kazuistická supervize - místa již obsazena
1200,- Kč pro místo s kazuistikou
900,- Kč pro místo pozorovatele
Termín: 15. 10. 2019
Náplní a cílem setkání je sdílení kazuistik, získávání nových podnětů pro práci s klienty a klientkami a supervize. Více informací.