Výcvikoví terapeuti

Výcvikový terapeut je člověk, jehož hlavní profesní zaměření je terapeutická práce, tzn. je praktikující terapeut s praxí a pracuje s klienty několik dní v týdnu. Tento terapeut má ukončený pětiletý výcvikový program v biosyntéze, aktivně používá metodu biosyntézy pod supervizí a je oprávněn provádět výcvikovou terapii frekventatnům psychoterapeutického výcviku.

V současné době existuje časově omezená výjimka, že výcvikovým terapeutem může být také člověk s ukončeným jiným komplexním psychoterapeutickým vzděláním, který zároveň dokončil první část výcviku v biosyntéze, pracuje s klienty metodou biosyntézy pod supervizí a je schválen garanty výcviku.