Bernadeta Bechyňová

PhDr. Bernadeta Bechyňová

Jsem atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s dvacetiletou praxí. Mými klienty jsou především dospívající a dospělí. Pracuji také s dětmi a jejich rodinami. V individuální práci se věnuji osobním, rodinným a vztahovým tématům. Ráda pracuji také s lidmi motivovanými k seberozvoji. Zajímám se o problematiku psychosomatiky, poruch příjmu potravy, v poslední době pak o problematiku posttraumatických stavů. Těší mě spolu s klienty objevovat jejich vnitřní zdroje a pomáhat jim rozvíjet jejich individuální potenciál. Ve své práci využívám zejména metodu Biosyntézy a psychodynamický přístup.

Profesionální praxe

 • psychodiagnostická a psychoterapeutická práce psychologa s širokým spektrem dětské a adolescentní problematiky na Dětské psychiatrické klinice FN Motol Praha, 1991 - 2009
 • spoluvedení týdenních zážitkových programů v přírodě pro pacienty DPK FN Motol, 2000 - 2005
 • vedení seminářů psychoterapeutické propedeutiky a komunikačních dovedností pro studenty 2. LF UK, 2000 - 2009
 • psychoterapeutická praxe, od 2009 doposud
 • vedení psychoterapeutických programů zaměřených na zmírňování psychosomatických obtíží, s kolegou M. Sedláčkem, 2005 - 2010
 • vedení psychoterapeutických biosynteticky zaměřených programů Tělo jako cesta ke zdraví, s kolegou M. Sedláčkem od 2011 doposud

Vzdělání

 • FF UK Praha, jednooborová psychologie, dipl. práce u Doc. Matějčka, 1989
 • Atestace v oboru klinické psychologie, 1997
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii, 1998
 • Atestace v oboru dětská klinická psychologie, 2008

Psychoterapeutické výcviky

 • Biosyntéza (D. Boadella, S. Specht, G. Hoppe, Heiden - Švýcarsko)
 • Rodinná terapie (J. Špitz, Š. Gjuričová)
 • SUR (J. Rubeš)

Některé další odborné kurzy

 • Katatymně imaginativní psychoterapie KIP (M. Burgi-Kraus, O. Lang), Časová osa (V. Chvála, L. Trapková), Focusing - tělesně zakotvené prožívání (Praha), Práce s tělem v psychoterapii a neverbální techniky (Y. Lucká, J. Vodňanská) , Trauma I, II (Y. Lucká, L. Kobrle, Remedium), Traumaterapie (J. Božuková, Vídeň) , Arteterapie v kontextu Biosyntézy (G. Hoppe)

Kontakt

Místo působení - Ostrovského 3, Praha 5 - Anděl