Barbora Janečková

Barbora Janečková

Barbora je psycholožka a psychoterapeutka, vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK a je předsedkyní Českého institutu biosyntézy (ČIB). V roce 2007 se jí podařilo přinést metodu biosyntézy do České republiky, založila ČIB, v rámci kterého biosyntézu dále rozvíjí a kde vede a garantuje psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. V roce 2014 založila Sociální kliniku a usiluje o to udělat tak krátkodobou terapii lépe dostupnou. Barbora věří, že pokud je člověku pomoženo ve chvíli, kdy pomoc potřebuje a je ochoten pro ni něco udělat, je to ta nejlepší investice. A současně je přesvědčena o tom, že člověk s takovou zkušeností je potom lépe připraven pomoci jiným, když budou zase v nouzi oni.