Od fragmentace k integraci: Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy

Seminář je určen všem, kteří se chtějí více dozvědět o traumatu, jak vzniká, jak se projevuje a jak je možné ho léčit. Součástí bude teorie, cvičení a prvky biosyntetické terapie, která pomáhá budovat celistvost a propojení na všech úrovních – tělesné, prožitkové a kognitivní. Cílem těchto technik je nastartovat úzdravné procesy a vrátit pulzaci a život tam, kde byly traumatem zastaveny.

Lektorky:

  • PhDr. Yvonna Lucká, PhDr.
  • Barbora Janečková, Ph.D.

Kdy a kde:

  • Eliášova 21, Praha 6, 4. patro
  • 8. - 11. 1. 2015

Cena:

  • 4 600 Kč při časové dotaci 32 výukových hodin

Kontakt:

» více informací