Andrea Hanzlová

Andrea Hanzlová

Psychoterapeutka, arteterapeutka, supervizorka, lektorka seberozvojových programů.
Individuální konzultace, skupinová seberozvojová práce.
Ve své praxi ráda propojuji terapii rozhovorem s dalšími terapeutickými přístupy jako je práce s tělem metodou Biosyntéza a arteterapie. V terapii mne zajímá téma zdrojů člověka, náhledu na jeho situaci, hledání možností, přijetí a změny. Někdy se v životě ocitneme v určitém meziprostoru, kde se potřebujeme nově zorientovat „ kdo jsme a kam jdeme“. Roli terapeuta vnímám jako roli průvodce na této cestě člověka.

Terapeutické výcviky a kurzy
2008 - 2011Základní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, Praha
2011 - 2012Supervizí část psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze
ČAA 1998 - 2002Výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se spec.zaměřením na využití arteterapie
1992 - 1996Pedagogická fakulta Masarykovy University Brno, bakalářské studium, obor: speciální pedagogika
Profesní kariéra
Nyní pracuji v soukromé psychoterapeutické praxi (od roku 2009) a v Alfa ateliéru (arteterapie), jako pracovnice krizové linky (od 2008). Jsem supervizorka (FHS UK).
Pracovala jsem v Dětském domově v Klánovicích jako terapeutka s dětmi (2013-2014), v Psychosociálním centru Acorus jako terapeutka s oběťmi domácího násilí (2008-2012), ve Speciální škole pro děti s více vadami (1992-1995), na lince pomoci Povodeň (1997), v denním stacionáři pro psychoticky nemocné (1995-1997), v ateliéru v Psychiatrické léčebně ve Šternberku (1998-2000), se seniory v DD (2000-2002, 2005-2006), v o. s. Letní dům (2002-2005), v ateliéru o.s.Baobab (2005-2007).

Členství v ČAA a Českém institutu Biosyntézy.

Kontakt:

Místo působení:

  • Praha