Aktuality

ČIB přešel na elektronické certifikáty

Všem účastníkům workshopů a seminářů z řad odborné i laické veřejnosti oznamujeme, že od 1. března vám budeme certifikáty o absolvování workshopů zasílat pouze elektronickou formou. Určitě uvítáte, že tento způsob je rychlejší, zásilka se nikam nezatoulá a navíc tím ušetříme naše lesy. Pro ty, kdo by přece jen potřebovali mít vše na papíře, nechť nám dají vědět. Děkujeme.


Hledáme finančního manažera /manažerku pro Český institut biosyntézy

Hledáme posilu do týmu, která má zkušenost s finančním řízením organizace jako celku a chuť a zájem podílet se na rozvoji Českého institutu biosyntézy, který patří mezi evropské certifikované vzdělávací instituty (EAPTI).

Český institut biosyntézy, z.ú. organizuje a garantuje komplexní výcvik v biosyntéze (tj. přístup v somatické psychoterapii). Institut také pořádá workshopy a další vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost. V roce 2014 ČIB založil Sociální kliniku, která poskytuje psychoterapeutickou péči pro lidi v tíživých životních podmínkách a nalézajících se rovněž v těžké ekonomické situaci.

Co Vás čeká:

 • Sestavení ročního finančního plánu
 • Příprava dílčích rozpočtů
 • Sledování čerpání položek rozpočtu a výsledků hospodaření
 • Spolupráce s externí účetní firmou a daňovou poradkyní
 • Spolupráce na tvorbě a aktualizaci business plánu
 • Příprava mzdových podkladů
 • Příprava pravidelných finančních reportů o výsledcích činnosti
 • Příprava závěrečné finanční zprávy za uplynulé období
 • Podpora ostatním členům týmu v otázkách finančního řízení
 • Sledování obratu pro potřeby plnění zákona o DPH
 • Sledování stavu pohledávek a aktualizace cashflow
 • Ostatní agenda související s vnitřními procesy pro potřeby efektivního finančního řízení

Co k tomu budete potřebovat:

 • Vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
 • Praxi v oboru
 • Znalost podvojného účetnictví a mzdové problematiky
 • Znalost specifik financování neziskových organizací výhodou
 • Znalost problematiky finančního řízení projektů spolufinancovaných strukturálními fondy EU výhodou
 • Pokročilá znalost MS Excel
 • Analytické myšlení
 • Pracovitost, pečlivost, kreativní myšlení, proaktivní přístup;
 • Schopnost samostatného rozhodování i týmové práce;
 • Počítačové dovednosti.

Proč by se Vám u nás mohlo líbit:

 • Ocitnete se v prostředí malé organizace, takže uvidíte svou práci od začátku do konce;
 • Budete pracovat na sociálně-inovativním projektu, který se neustále vyvíjí, a který již dostal mezinárodní ocenění (za projekt Sociální klinika)
 • Naše práce nám dává smysl, těší nás a děláme ji rádi.

Co by Vás ještě mohlo zajímat:

 • Forma spolupráce je OSVČ nebo DPČ;
 • Předpokládaný rozsah je cca 0,25 úvazku
 • Nástup od 1. 11. 2018 či dle domluvy;
 • Sídlíme na Praze 6 v Dejvicích (zastávka Hradčanská);
 • K dispozici jsou Vám prostory naší kanceláře.

Kontakt: V případě zájmu, prosím, posílejte své CV s fotografií a stručný doprovodný dopis nejpozději do 25. 10. 2018 na magda.juranova@socialniklinika.cz


Rozhovor s Barborou Janečkovou

Přinášíme vám rozhovor s Barborou Janečkovou, ředitelkou ČIBu a zakladatelkou Sociální kliniky. O tom, jak vznikala Sociální klinika, jak a kde funguje, a jakou roli v ní hraje biosyntéza.

Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze získal certifikaci ČAP

Výcvikový program v biosyntéze, který už téměř desetiletí organizuje v České republice ČIB, získal nově certifikaci od České asociace pro psychoterapii (ČAP). Organizace, která v České republice zastřešuje kvalifikovaný výkon psychoterapie, vydala certifikát s platností na dalších sedm let. Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze ČIBu tak opět potvrzuje, že patří k těm nejkvalitnějším u nás - již v roce 2010 byl Českou psychiatrickou společností, Českou asociací klinických psychologů a zástupci IPVZ akreditován pro oblast zdravotnictví v ČR, a od roku 2014 získal akreditaci Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a patří mezi Evropské certifikované psychoterapeutické vzdělávací instituty (EAPTI - European Accredited Psychotherapy Training Institute). Samotná metoda biosyntézy byla již v roce 1998 uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) jako vůbec první vědecká metoda v somatické psychoterapii.

„Získání certifikace ČAPu znamená další potvrzení vysoké kvality našeho psychoterapeutického výcviku. Tu jsme nastavili hned na začátku našeho působení a ani po deseti letech z ní nepolevujeme. Naopak, daří se nám získávat stále kvalitnější školitele a lektory z celého světa tak, abychom našim studentům poskytli to nejlepší vzdělání v biosyntéze. Důkazem budiž fakt, že v lednu 2019 začne již sedmý běh výcviku v biosyntéze,“ říká Barbora Janečková, ředitelka Českého institutu biosyntézy.

Výcvikový program biosyntézy je veden dvoujazyčně (v češtině a angličtině) a je složen ze základního výcvikového programu (část 1), který trvá 3 roky a z navazujícího pokročilého výcviku (část 2), který trvá 2 roky. Doposud prošlo psychoterapeutickým výcvikem v biosyntéze ČIBu více než 130 frekventantů.

Host do ČIBu, nová energie do ČIBu

Milí přátelé biosyntézy, máme pro vás horkou novinku!

Představujeme vám novou sérii workshopů pro širokou veřejnost s podtitulem "Host ČIBu". A o co půjde? Pod tímto označením budete nacházet workshopy, které povedou odborníci spřízněni s biosyntézou a zároveň se zájmem v dalších profesních oblastech. Můžete se tak těšit na netradiční témata s tradičními prvky biosyntézy :)

Celý cyklus odstartujeme květnovým workshopem Cesta k pravému hlasu. Zajímalo vás někdy, jak zní opravdu váš hlas? Nebojte se ho svobodně použít, skrze praktická cvičení vám ukážeme, jak se slyšet a býti slyšen.

Hned v červnu si na své přijdou ti z vás, kteří si přejí, Aby záda nebolela. Velké téma, které netřeba dále představovat. Hlaste se, místa jsou omezena! Volné oblečení (ideálně s dlouhým rukávem) a teplé ponožky se budu hodit.

Barbora Janečková v čele Evropské asociace pro biosyntézu

20. března 2018 - Barbora Janečková, zakladatelka a ředitelka Českého institutu biosyntézy, byla v úvodu letošního roku jmenována prezidentkou Evropské asociace pro biosyntézu (EABS). EABS je důležitým nadnárodním orgánem, který sdružuje devět národních biosyntetických institucí včetně Izraele a Ruska. Jmenování české psychoterapeutky do čela EABS tak posiluje význam Českého institutu biosyntézy nejen u nás, ale také na evropské a světové úrovni. Barbora Janečková bude v čele EABS po dobu pěti let. Během svého funkčního období se chce zaměřit na další podporu vzdělávání terapeutů po celé Evropě při zachování nejvyšší kvality výcviků. Za důležité také považuje rozšíření obecného povědomí o biosyntéze jako metodě, která v oblasti somatické psychoterapie pracuje s provázaností těla a psychiky. S kolegy z národních institutů chce prohlubovat spolupráci v oblastech odborného výzkumu a sdílení dat. „Věřím, že mé působení v čele EABS přinese užší spolupráci všech partnerů v odborné i popularizační rovině. Z častějšího setkávání psychoterapeutů v biosyntéze na evropské úrovni mohou těžit klienti i terapeuti samotní. Důležitá je také podpora studentů a absolventů v publikační činnosti, “ říká Barbora Janečková, prezidentka EABS. EABS sdružuje všechny evropské biosyntetické instituty tj. Portugalsko, Španělsko, Řecko, Švýcarsko, ČR, Irsko, Kypr, Izrael, Rusko. EABS funguje je v rámci EAP - což je organizace sdružující psychoterapeuty evropských zemí.

Ředitelka ČIBu Janečková reprezentovala ČR na evropském setkání EAP ve Vídni

Koncem února proběhlo ve Vídni pětidenní setkání Evropské asociace psychoterapeutů. Českou republiku zde reprezentovala také Bára Janečková, ředitelka ČIBu. S kolegy z ostatních evropských zemí se zaměřili na možnosti spolupráce ve výzkumu a otázky etiky v psychoterapii. Koordinovali také vzájemné kroky, které povedou k ustanovení psychoterapie jako samostatné profese.

PF 2018

Trauma z pohledu biosyntézy: od fragmentace k integraci

Trauma z pohledu biosyntézy: od fragmentace k integraci – tak zní název článku Yvonny Lucké a Barbory Janečkové v aktuálním čísle časopisu Psychoterapie (2017/2), který je tématicky zaměřen právě na trauma.

Abstrakt:

Biosyntéza vznikla jako odezva na téma psychického traumatu, tj. zážitku, který narušuje duševní rovnováhu a fungování člověka. I proto se téma traumatu, možnosti jeho ošetření a práce s traumatizovanými klienty prolíná celým psychoterapeutickým směrem jako červená nit. Zakladatel biosyntézy, David Boadella, pracoval mnoho let s dětmi s vývojovými obtížemi. Snažil se najít osobní zdroje klientů a co nejlépe je využít, což je dalším důležitým aspektem biosyntézy.

Biosyntéza je založena na detailní znalosti morfologie těla, jeho fungování a také na embryologickém vývoji člověka. Současně je ovlivněna analytickou zkušeností Boadelly i jeho inspirací získanou od Reicha. Za nejcennější přínos biosyntézy při péči a léčení traumatu považujeme její důraz na bezpečí klienta a prevenci jeho retraumatizace. Toho je dosaženo především terapeutickými postupy jako je např. detotalizace, specifickými pro biosyntetickou práci.

Pozvánka na vánoční večírek 4. 12. 2017

Srdečně zveme všechny přátelé a příznivce Českého institutu biosyntézy na vánoční večírek, který současně završí oslavy 10. roku existence.

Sejdeme se v pondělí 4. prosince v 18:30 v Café Záhorský (Eliášova 1, Praha 6 www.cafezahorsky.cz).

Můžete se těšit na následující program:

 • 18.30 přípitek a připomenutí 10 let (na den přesně) od založení ČIBu,
 • 19.00 promítání rozhovoru s Davidem Boadellou,
 • předávání certifikátů absolventkám a absolventům kurzu Psychoterapeutické minimum

Přijďte si popovídat o životě, Vánocích a biosyntéze. Na večírku se potkáte také s lidmi, kteří podporují myšlenku projektu Sociální kliniky, který od roku 2014 realizujeme. Těšíme se na Vás!

Svou plánovanou účast nám prosím předem potvrďte na info@biosynteza.cz. Pokud se chystáte vzít s sebou doprovod, napište nám to prosím rovněž.

2017: Rok oslav Českého institutu biosyntézy

Český institut biosyntézy (ČIB) letos oslaví desetileté výročí od svého vzniku. Za deset let se podařila řada věcí a chtěli bychom je oslavit.

Oslavy jsme zahájili v pátek 9. června v 18 hodin společnou biosyntetickou plavbou na lodi Tajemství.

AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST:

18. 10. 17-20 hod. Co je biosyntéza aneb otevřený úvodní workshop o biosyntéze pro veřejnost.
8. 11. 14-20 hod. Den s biosyntézou – ochutnávkové mini workshopy biosyntézy pro veřejnost.

Obě akce se konají na adrese Eliášova 21, Praha 6 a jsou zdarma.

AKCE PRO KOMUNITU TERAPEUTŮ A TERAPEUTEK

2. 11. od 16–20 hod. Komunitní odpoledne pro biosyntetické terapeuty a frekventanty výcviku.

4. 12. Společně uzavřeme rok oslav na vánočním večírku a to přesně v den 10. založení ČIBu.

CO SLAVÍME aneb 10 LET ČIBu:

 • Biosyntéza si našla pevné místo mezi ostatními uznávanými terapeutickými metodami v ČR.
 • Výcvik je akreditován pro zdravotnictví, v roce 2014 získal ČIB evropskou akreditaci (EAPTI)
 • V současné době probíhá šestý běh psychoterapeutického výcviku v biosyntéze.
 • Uspořádali jsme desítky biosyntetických workshopů pro laickou i odbornou veřejnost.
 • Vydali jsme 4 knihy se základními biosyntetickými texty.
 • V rámci ČIBu také vznikl projekt Sociální kliniky, který poskytuje terapii lidem, kteří by si ji z finančních důvodů nemohli dovolit.

Plavba k 10 letům výročí ČIBu

V pátek 9. června jsme radostně a důstojně oslavili 10 let od založení Českého institutu biosyntézy. Všem přítomným ještě jednou děkujeme za krásné setkání.

Během plavby nás přes video pozdravili David a Silvie Boadella, poslechli jsme si živý koncert uskupení našich přátel Ukulele Orchestra of Eternal Sunshine, proběhlo slavnostní předání diplomů absolventkám a absolventům výcviku v biosyntéze a na závěr jsme se pohupovali do rytmů kapely The Landscapes.

Velkou část fotografií z akce najdete na naší facebookové stránce. Kompletní fotoalbum si pak můžete stáhnout na: http://bit.ly/oslava_CIB

Hledáme administrátora/ku esf opz projektu

Český institut biosyntézy se zabývá vzděláváním v psychoterapeutické metodě biosyntéza, realizuje dlouhodobé psychoterapeutické výcviky, workshopy, specializované programy, vydává odborné publikace atd. Sociální klinika poskytuje psychoterapii lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci, akutně ji potřebují a nemohou si ji z finančních důvodů dovolit. Projekt Sociální kliniky založil Český institut biosyntézy.

Co bude spadat do vaší práce:

 • Administrace projektu (evidence, změny, průběžné a závěrečné zprávy atd.)
 • Komunikace s řídícím orgánem, sledování indikátorů a harmonogramu projektu
 • Ve spolupráci s finanční manažerkou kontrola administrativa spojená s finanční částí projektu

Co k tomu budete potřebovat:

 • Probíhající nebo ukončené VŠ vzdělání
 • Pracovitost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, flexibilitu
 • Schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
 • Znalost práce na PC a práce s internetem
 • Praxe s administrací projektů v neziskovém sektoru

Proč by se vám u nás mohlo líbit:

 • Ocitnete se v prostředí menší organizace, takže uvidíte svou práci od začátku do konce
 • Budete pracovat na sociálně-inovativním projektu

Co by vás ještě mohlo zajímat:

 • Forma spolupráce je OSVČ
 • Předpokládaný rozsah je cca 80 hodin měsíčně
 • Sedíme v příjemných podkrovních prostorech na Praze 6, kousek od metra Dejvická

Kontakt: V případě zájmu prosím posílejte své CV vč. referenčních kontaktů a stručný doprovodný dopis nejpozději do 20. 7. 2017 na anna.audrlicka@biosynteza.cz

» Inzerát ke stažení

Pozvánka na 8. mezinárodní kongres biosyntézy, který proběhne v květnu 2018 v Barceloně

Můžete se těšit na 36 workshopů, 3 sympozia a hlavně na neopakovatelná inspirativní setkání. Více informací.

Hledáme asistenta/asistentku pro Český institut biosyntézy a projekt Sociální kliniky

Organizace Český institut biosyntézy a projekt Sociální klinika hledají asistenta/ku, který/á by nám pomohl/a udržovat hladký chod kanceláře.

Český institut biosyntézy se zabývá vzděláváním v psychoterapeutické metodě biosyntéza, realizuje dlouhodobé psychoterapeutické výcviky, workshopy, specializované programy, vydává odborné publikace atd. Sociální klinika poskytuje psychoterapii lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci, akutně ji potřebují a nemohou si ji z finančních důvodů dovolit. Projekt Sociální kliniky založil Český institut biosyntézy, a přestože se zaměřuje na jinou skupinu a jiné služby, jsou společně úzce provázáni.

Co bude spadat do vaší práce:

 • Zajištění praktického chodu organizace, péče o prostory kanceláře
 • Komunikovat nejčastěji prostřednictvím emailu (s účastníky výcviků a workshopů, zájemci atd.)
 • Spravovat kalendáře Google a související vytížení prostor institutu pro interní či externí akce
 • Vytvářet evidence studijních povinností účastníků výcviku
 • Dbát na kontrolu akreditací, evidence workshopů
 • Evidovat činnosti Sociální kliniky (aktivity, počty klientů, atd.)
 • Další administrativní činnosti

Co k tomu budete potřebovat:

 • Zkušenost s podobnou pozicí
 • Schopnost vstřícně a vlídně komunikovat napříč organizací je klíčová. Budete v kontaktu zejména s kolegy, studenty, zájemci o výcvik...
 • Spoléháme na vaši důslednost, smysl pro detail, schopnost dotahovat činnosti do konce – jinak se u nás budete trápit
 • Práce je samostatná, avšak samozřejmě vás zaučíme
 • Baví vás formulovat texty? Tak to u nás využijete! Především pro emaily, podklady pro propagaci atd.
 • Zkušenost práce s kalendáři Google a Google Docs se bude hodit, ale zrovna tohle se dá snadno dohnat
 • Ovládání wordu, powerpointu, excelu na velmi dobré úrovni

Proč by se vám u nás mohlo líbit:

 • Ocitnete se v prostředí menší organizace, takže uvidíte svou práci od začátku do konce
 • Staráme se o sladění pracovního a soukromého života
 • Nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce

Co by vás ještě mohlo zajímat:

 • Forma spolupráce je pracovní smlouva
 • Úvazek 0,75 (6 hodin denně, vždy cca od 9 do 15 hodin)
 • Sedíme v příjemných podkrovních prostorech na Praze 6, kousek od metra Dejvická

Kontakt:

V případě zájmu posílejte své CV a stručný motivační dopis nejpozději do 27. 1. 2016 na anna.audrlicka@biosynteza.cz

PF 2017: Přejeme Vám, ať máte v příštím roce hodně důvodů k oslavám

Srdečně Vás zveme na vánoční večírek ČIBu a Sociální kliniky!

V úterý 14. prosince 2016 v příjemném podniku Café Calma na adrese Kyjevská 2, Praha 6, cca 500m od zastávky metra Dejvická. Nahlaste nám Vaši účast na e-mailu info@biosynteza.cz, abychom věděli na koho se můžeme těšit. Děkujeme.

Český institut biosyntézy a projekt Sociální kliniky hledají jednoho člověka na PR.

Hledáme někoho, kdo se postará, aby měli lidé (studenti, absolventi, odborná veřejnost, širší veřejnost) o Českém institutu biosyntézy pravidelné informace, abychom dostatečně dopředu inzerovali naše akce a monitorovali úspěšnost našich PR aktivit. Projekt Sociální kliniky pak potřebuje někoho, kdo by uměl nastavit vhodnou platformu péče o dárce a dobrovolníky, a pak o ně s naší pomocí vhodně pečoval.

Inzerát: Hledáme PR

Máte-li zájem o uvedenou pozici, zašlete nám, prosím, Váš životopis spolu s průvodním dopisem nejpozději do 5. září 2016 na adresu anna.audrlicka@socialniklinika.cz

Připravujeme další dlouhodobý výcvik v biosyntéze, který začne v lednu 2017. A zbývají poslední místa pro muže.

Zaujalo vás to? Nebo znáte někoho, kdo hledá ten pravý výcvik, přemýšlí a zvažuje, zkrátka mohl by mít zájem?

22. září pořádáme večer pro zájemce, přijďte se zeptat na vše, co vás o výcviku zajímá. Přihlaste se však prosím předem na adrese info@biosynteza.cz

Parkování na Praze 6

Vyrážíte za námi autem?

Český institut biosyntézy sídlí na Praze 6, kde od 24. srpna 2016 platí parkovací zóny.

Na Praze 6 budou modré, fialové zóny a oranžové zóny. Modré zóny jsou určené pro rezidentní parkování, kde mohou bez omezení parkovat lidé s platným parkovacím oprávněním. Ostatní zde mohou parkovat maximálně 3 hodiny. Ve fialových zónách určených pro smíšené parkování mohou rovněž bez omezení stát lidé s platným parkovacím oprávněním a ostatní motoristé zde mohou parkovat nejvýše 24 hodin. Oranžové zóny slouží návštěvníkům, lze v nich parkovat maximálně 2 hodiny.

Stáhněte si leták s mapou s vyznačenými zónami.

Ceny parkování a platba

Naše kanceláře jsou ve druhém cenovém pásmu, kde je maximální cena návštěvnického parkování 40,- Kč/hod. Tato cena platí v modré zóně, pro fialové a oranžové může být cena nižší. Sazby určuje příslušná městská část a mohou se měnit dle vytíženosti jednotlivých oblastí. Konkrétní cena je vždy uvedena na parkovacím automatu a v informacích virtuálních parkovacích hodin.

V parkovacím automatu je možné platit hotově mincemi (korunami a eury), platební kartou (Visa, MasterCard), prostřednictvím chytrého telefonu nebo webového rozhraní.

Motocyklisté parkují ve všech zónách bezplatně, stejně tak registrované elektromobily a vozidla zapojená do objednávkového systému carsharing provozovaného hl. m. Prahou.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.parkujvklidu.cz.

Kancelář je ale také velmi dobře dostupná MHD z Hradčanské, Dejvické (metro A) a Vítězného náměstí (tramvaje 5, 8, 20, 26).

5. letní piknik příznivců a přátel ČIBu a Sociální kliniky

Čeká na Vás příjemné posezení na dekách v polostínu stromů, ochutnávání všeho možného dobrého piknikového, frisbee, zpěv a příležitost k potkání a propojování.

Připojte se k nám!

V úterý 7. 6. 2016, od 17:00 do 20:00

Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda se chystáte přijít, a to na adresu info@biosynteza.cz. Vaše partnerky, partneři, děti, přátelé i zvířecí přátelé jsou na pikniku také vítáni.

PF 2016

Český institut biosyntézy a Sociální klinika všem přejí dobrý směr v novém roce 2016.

Přečtěte si naše PF 2016: 12 důvodů, proč je dobré najít svůj směr.

4. mezinárodní setkání biosyntetických terapeutů

V příštím roce se bude v Lisabonu konat 4. mezinárodní setkání biosyntetických terapeutů, na kterém svoji účast přislíbili Silvia Boadella, Gil Arad, Gabriele Hoppe, Liane Zink a Maria del Mar a další. Více informací k registraci najdete v letáku a na stránkách http://biosynthesismeeting.org.

Předvánoční setkání

Český institut biosyntézy a Sociální klinika Vás zvou na předvánoční setkání.
Více informací.

Mezinárodní workshopy se zahraničními lektory přinesly řadu ojedinělých témat a vzbudily tak očekávaný zájem

15. 10. 2015

Tematické mezinárodní setkání složené z palety workshopů, přednášek, prezentací z biosyntetické komunity a příbuzných přístupů na téma "Rodinná a párová terapie v kontextu biosyntézy a dalších terapeutických přístupů" se zúčastnilo 47 lidí a někteří z nich přijeli také z Izraele, Portugalska, Velké Británie a Švýcarska.

Z Portugalska přijela Marie del Mar Cegarra Cervantes, senior trenérka v biosyntéze, s více jak dvacetiletou klinickou zkušeností. Na čtvrtečním workshopu se tato energická žena věnovala mimo jiné i nástrahám, které párům komplikují hledání rovnováhy mezi bytím spolu a bytím zvlášť.

Večerní party nabídla příležitost pro neformální setkání a roztančila postupně všechny přítomné.

Páteční workshop přiblížil zajímavý koncept "sociální dělohy" českých psychologů a psychoterapeutů, Vladislava Chvály a Ludmily Trapkové.

Lucie Lucká v rámci soustředěného sobotního dopoledne osobním a erudovaným způsobem představila, jak o páru a jeho vztahu přemýšlí psychoanalyticky orientovaní terapeuti, jaké mají prostředky a jak pracují s konfliktem, odcizením, fantaziemi, očekáváními a emocemi.

Devi Rada Regeth během odpoledních paralelních workshpů nabídla příležitost vyzkoušet si řadu cvičení a prozkoumat léčivý potenciál rituálů pro nárůst kapacity k lásce, empatii a vášně.

Stejně přínosný byl i příspěvek Depi Mavropoulou, která ve své praxi propojuje psychoterapii, bodyterapii, divadlo a poradenství.

Perlou sobotního večera byl koncert Barvy lásky, který speciálně pro účastníky workshopu připravil soubor Quadrifolium (Čtyřlístek): soprán Lenka Hradilková, alt Daniela Vodáčková, tenor Jakub Závada, bas Vladimír Kosík.

Izraelská certifikovaná terapeutka pro sňatky a rodiny a supervizorka Iris Schocken, M.S.W. několikadenní setkání zakončila poutavou přednáškou, jak v párové terapii pracovat se sexualitou.

Nedělí jsme uzavřeli Mezinárodní workshopy 2015, kterým předcházelo několik měsíců příprav a plánování, zhodnotili jsme jejich přínos a odezvu u publika. Všem lektorům a přípravnému týmu děkujeme a doufáme, že se stejně vydaří i příští ročník.

Podívejte se na fotky Marie Kozmové.

Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze

Chystáme další běh komplexního výcviku v psychoterapii akreditovaného pro zdravotnictví v ČR a zároveň Evropskou psychoterapeutickou asociací.
Více informací najdete zde.

S radostí Vás zveme na 4. letní piknik příznivců a přátel ČIBu a Sociální kliniky

Piknik se bude konat ve čtvrtek 11. 6. 2015 od 17 hodin ve Stromovce. Sejdeme se v 16:45 u brány do parku z Gotthardské ulice.
Více informací najdete zde.

Rodinná a párová terapie v kontextu biosyntézy a dalších terapeutických přístupů

Tematické mezinárodní setkání složené z palety workshopů, přednášek, prezentací z biosyntetické komunity a příbuzných přístupů pro podporu profesního rozvoje terapeutů a sdílení dobré praxe a zkušeností.
Více informací najdete zde.

Vánoční večírek Českého institutu biosyntézy a Sociální kliniky

S vděčností za letošní vzájemná obdarování všeho druhu Vás srdečně zveme na Vánoční večírek Českého institutu biosyntézy a Sociální kliniky.
Více informací najdete zde.

Slavnostní zahájení Sociální kliniky

V pondělí 8. 9. 2014 jsme po téměř po roční přípravě oficiálně otevřeli dveře Sociální kliniky všem potřebným zájemcům o terapii. V průběhu večera, na který přišlo víc než 60 hostů, promluvily také zakladatelky Sociální kliniky a projektu popřáli kmotři Petr Třešňák (novinář, člen redakce Respekt), MiMi Nguyen Hoang Lan (módní návrhářka) a Jan Trachta (chirurg, spisovatel). Večer plynul v příjemném tempu, atmosféra byla nasycena úvahami o pomoci, službě ze srdce, ale i radostí ze společného setkání. Sami se o tom můžete přesvědčit zde.

V září 2013 vyšly hned dvě knihy Davida Boadelly.

První z nich: Životní proudy, vydaná nakladatelstvím Triton, čtivě a poutavě shrnuje základní principy terapeutické práce v biosyntéze. Druhá je věnována zakladateli terapeutické práce s tělem, jak také napovídá její název: Wilhelm Reich – průkopník nového myšlení. Jde fakticky o první důkladné zpracování života a díla Wilhelma Reicha, jednoho z největších objevitelů a myslitelů 20. století. Knihu vydalo nakladatelství Malvern.

Knihy můžete zakoupit v běžném prodeji nebo přímo v Českém institutu Biosyntézy. Obě knihy vám vřele doporučujeme!