Akreditace biosyntézy

Mezinárodní akreditace

Biosyntéza je akreditovaná Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) od roku 1989. Mezinárodní institut (IIBS) je také akreditován WCP (Světová organizace pro psychoterapii) a Švýcarskou chartou pro psychoterapii. IIBS je také řádným členem těchto organizací.

Akreditace pro zdravotnictví

V září 2010 jsme podali komplexní popis vzdělávacího a výcvikového programu biosyntézy k posouzení komisi České psychoterapeutické společnosti. Na sklonku roku 2010 pak proběhlo akreditační řízení s Českou psychiatrickou společností, Českou asociací klinických psychologů a zástupci IPVZ. Výcvikový program splnil a obhájil u akreditační komise daná kritéria a byl akreditován pro oblast zdravotnictví v ČR.

Český institut biosyntézy získal akreditaci Evropské asociace pro psychoterapii (EAP)

Český institut biosyntézy získal akreditaci Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a patří mezi Evropské certifikované psychoterapeutické vzdělávací instituty (EAPTI - European Accredited Psychotherapy Training Institute).

EAP představuje vysoký evropský standard kvality vzdělávání v oblasti psychoterapie. Kromě toho také EAP úzce spolupracuje se Světovou radou pro psychoterapii (WCP - World Council for Psychotherapy), a tím podporuje rozvoj psychoterapie v mezinárodním kontextu.

Každý Evropský certifikovaný psychoterapeutický vzdělávací institut musí splňovat řadu náročných a zavazujících kritérií na úrovni výcviku, supervize a praxe jednotlivých účastníků.

Standardy EAP garantují kvalitní a profesionální přístup a vzdělávání účastníků výcviku, jež mají po řádném absolvování výcviku nárok na udělení Evropského certifikátu o psychoterapii (ECP). Cílem zavedení ECP je vzájemné uznávání kvality absolventů, kteří projdou výcvikovým programem EAPTI.

V tuto chvíli jsou v České republice pouze dva instituty, které mohou tyto výhody nabídnout, a my jsme velice rádi, že právě Český institut biosyntézy patří mezi ně. Jsme potěšeni, že absolventi výcvikového programu somatické psychoterapie biosyntézy mohou o tento certifikát zažádat, a srovnávat se tak s ostatními na poli evropské soutěže v oblasti psychoterapie.

Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze získal certifikaci ČAP

Výcvikový program v biosyntéze, který už téměř desetiletí organizuje v České republice ČIB, získal nově certifikaci od České asociace pro psychoterapii (ČAP). Organizace, která v České republice zastřešuje kvalifikovaný výkon psychoterapie, vydala certifikát s platností na dalších sedm let. Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze ČIBu tak opět potvrzuje, že patří k těm nejkvalitnějším u nás - již v roce 2010 byl Českou psychiatrickou společností, Českou asociací klinických psychologů a zástupci IPVZ akreditován pro oblast zdravotnictví v ČR, a od roku 2014 získal akreditaci Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a patří mezi Evropské certifikované psychoterapeutické vzdělávací instituty (EAPTI - European Accredited Psychotherapy Training Institute). Samotná metoda biosyntézy byla již v roce 1998 uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) jako vůbec první vědecká metoda v somatické psychoterapii.